Nová budova pro waldorfskou školu by mohla vzniknout ve stejné spádové oblasti

Na Praze 6 se připravuje řada developerských projektů. Za 10 let by ve spádové oblasti naší školy měly vyrůst 2 až 3 nové školy. Říká studie rozvojového území Nová Ruzyně, kterou si nechala zpracovat MČ Praha 6.

Požádali jsme zřizovatele, aby v některé z nových školních budov umožnil zřízení waldorfské školy.

Waldorfské vzdělání má na Praze 6 již více než 20 letou tradici a jeho obliba mezi lidmi dlouhodobě roste. V současné době nabízí předškolní waldorfské vzdělání celá řada školek a dětských skupin (WMŠ v Dusíkové ul., Hvězdy v lese, Hnízdo, Šárynka a další. Základní vzdělání zajišťuje pouze 9 tříd při ZŠ Dědina, která kombinuje klasické vzdělání s jedním waldorfským proudem.

Mateřské školy ani waldorfské třídy na naší škole nejsou schopné pokrýt rostoucí poptávku ze strany rodičů. Dlouhodobě pracují na 100 % své kapacity. MČ Praha 6 již informovala o svém záměru situaci řešit a postavit novou waldorfskou MŠ. Rozšíření kapacit waldorfské ZŠ zatím není řešeno.

ZŠ Dědina každoročně řeší problém nedostatku míst ve waldorfských třídách. Zároveň má omezené kapacity i v klasických třídách, do kterých přijímá pouze spádové děti. Rozšíření počtu waldorfských tříd v rámci budovy ZŠ Dědina není možné. Škola pracuje prakticky na 100% svých kapacit.

Po dokončení výstavby nových škol v rámci plánovaných developerských projektů bude v této spádové oblasti celkem 5 až 6 škol.

Mohla by jedna z těchto škol být waldorfská?

Požádali jsme našeho zřizovatele, aby uvážil, zda by jedna z těchto 5 až 6 škol v naší spádové oblasti nemohla být využita pro zřízení samostatné dvouproudé waldorfské školy. Vnímáme, že by státem zřízená waldorfská škola mohla takto nabídnout kvalitní alternativní vzdělávání dostupné všem obyvatelům bez ohledu na jejich sociálně-ekonomické možnosti.

Více v naší žádosti zaslané zřizovateli zde.