Pedagogové

Náš pedagogický kolektiv je naší hlavní oporou. Tvoří jej zkušení waldorfští matadoři i mladí a nadšení kolegové, kteří se navzájem podporují a inspirují. Kromě klíčových třídních učitelů jsou v něm specializovaní učitelé jazyků (angličtina a němčina), uměleckých předmětů (hudební, výtvarná, dramatická výchova), rukodělných a technických odborů (ruční práce, kovotepectví, dřevořezba, informatika) a nechybí samozřejmě eurytmie včetně živého klavírního doprovodu.

Součástí našeho kolektivu je rovněž renomovaná speciální pedagožka Naďa Štuksová, pod jejímž vedením se pedagogové a tým asistentů věnují práci s dětmi se zdravotním znevýhodněním (ADHD, autismem apod.). Při práci s dětmi uplatňují léčebnou pedagogiku a další postupy, které podporují komplexní rozvoj dětí a jejich začlenění do třídní i školní komunity.

Všichni společně každý den znovu a znovu vytváří živé, dýchající, prožitkové vyučování ozdravné pro dětské duše a těla v rámci našeho unikátního waldorfského vzdělávacího programu.

Pedagogický tým naší školy dnes představuje mentorské zázemí pro waldorfské vzdělávání v celé České Republice. Naši pedagogové jsou lektory v mnoha kurzech a seminářích waldorfské pedagogiky a jako mentoři se starají o mnohé waldorfské školy.