Kolegium

Kolegium je srdcem naší školy. Tvoří jej zkušení waldorfští matadoři i mladí a nadšení kolegové, kteří se navzájem podporují a inspirují. Vedle třídních učitelů jsou součástí specializovaní učitelé jazyků (angličtina a němčina), učitelé uměleckých předmětů (hudební, výtvarná, dramatická výchova), také rukodělných, tělovýchovných a technických odborů (ruční práce, kovotepectví, dřevořezba, tělesná výchova, informatika) a samozřejmě naše eurytmistky včetně klavírních korepetitorek. Nechybí ani nezbytné asistentky pedagoga a vychovatelky tří oddělení družinek, které společně s hospodářkou naší waldorfské části školy spoluvytvářejí potřebné zázemí pro děti.    

Součástí našeho kolegia je rovněž renomovaná speciální pedagožka Naďa Štuksová, pod jejímž vedením se pedagogové a tým asistentů věnují práci s dětmi se zdravotním znevýhodněním (ADHD, autismem apod.). Při práci s dětmi uplatňují léčebnou pedago-giku a další postupy, které podporují komplexní rozvoj dětí a jejich začlenění do třídní i školní komunity.

Všichni společně každý den znovu a znovu vytvářejí živé, dýchající, prožitkové vyučování ozdravné pro dětské duše a těla v rámci našeho unikátního waldorfského vzdělávacího programu.

Naše kolegium si klade za cíl vstřícně komunikovat s dětmi i rodiči. Kromě běžných postupů komunikace nabízí rodičů pro řešení citlivých či mimořádných situací možnost využití Kruhu důvěry. Více informací o Kruhu důvěry najdete zde.

Kolegium naší školy dnes představuje mentorské zázemí pro waldorfské vzdělávání v celé České Republice. Naši pedagogové jsou lektory v mnoha kurzech a seminářích waldorfské pedagogiky a jako mentoři se starají o mnohé waldorfské školy. Zároveň naše škola úzce spolupracuje s emeritními kolegy, kteří mentorsky podporují naše kolegium. Máme to štěstí, že spolupracujeme i s mentory a lektory ze zahraniční, kteří pravidelně navštěvují naše kolegium a obohacují tak naše pedagogické úsilí, ale zároveň i předávají cenné zkušenosti z chodu zahraničních kolegií, které jsou velmi inspirativní.