Podmínky přijetí

Vážení rodiče, 

ZŠ Dědina je státní škola zřízená městskou částí Praha 6 a řídí se tak běžnými předpisy pro přijímání žáků do prvních tříd. Kritéria pro přijetí do ZŠ Dědina najdete zde.

Pokud zvažujete, že byste zapsali Vaše dítě do našich waldorfských tříd, určitě přijďte na naše předzápisové akce. Waldorfská výchova je jedinečná a odlišná od pojetí klasických škol.  Proto pro Vás pořádáme dny otevřených dveří, předzápisovou besedu a zejména zážitkový den s waldorfskou pedagogikou “Den v kůži školáka”, který probíhá vždy v poslední sobotu před termínem předzápisových pohovorů. Zde se dozvíte, jak to u nás chodí a spoustu zajímavých informací o waldorfské pedagogice. Termíny nejbližších akcí najdete zde

Samotnému zápisu do waldorfské třídy na ZŠ Dědina předchází tzv. předzápisové pohovory. U prvňáčka je během něj jemnou a zážitkovou formou zjišťována školní zralost. S rodiči diskutujeme jejich představy ohledně výchovy a vzdělávání dítěte s cílem ujistit se o souladu jejich očekávání s tím, co jim mohou nabídnout waldorfské třídy školy.

V případě, že v rámci předzápisového pohovoru zjistíte, že je waldorfská výchova pro Vaše dítě to pravé, zapište se do ZŠ Dědina. Zápis bude probíhat v termínech: 16. a 17.4. 2024. Bližší informace najdete na www.zsdedina.cz. Nezapomeňte v přihlášce zaškrtnout, že chcete k nám – do waldorfských tříd.

ZÁPIS KROK ZA KROKEM

  1. Navštivte akce pro rodiče budoucích prvňáčků. Více o akcích zde.
  2. Přihlaste se k předzápisovému pohovoru. Termíny budou zveřejněny zde
  3. Sledujte termíny zápisu do ZŠ Dědina a zapište své děti dle instrukcí zde.
  4. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí žáka do ZŠ Dědina obdržíte v termínech uvedených zde.
  5. Také obdržíte vyrozumění o zařazení do waldorfské třídy.