DO WALDORFSKÝCH TŘÍD SE PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK HLÁSÍ 42 DĚTÍ

Jsme moc rádi, že v každém školním roce i pro ten příští jsme mohli přivítat na předzápisových pohovorech velký počet rodičů, kteří mají zájem o waldorfskou pedagogiku a rádi by v jejím duchu vedli výchovu svých dětí.

V letošním roce přišlo celkem 42 rodin, a to i přesto, že škola v loňském roce byla nucena omezit příjem dětí z důvodu svých kapacit pouze na rodiny ze spádové oblasti. V předchozích letech, kdy mohla škola přijímat i děti mimo spád, se pravidelně hlásilo do školy i více než dalších 20 dětí z ostatních lokalit Prahy 6.

Předzápisové pohovory jsou pro nás vždy milou příležitostí se setkat s rodiči a přáteli waldorfské pedagogiky. I v letošním roce přišli rodiče s opravdovým zájmem o waldorfskou pedagogiku. Často to byli lidé vnímající svět kolem sebe v souvislostech se snahou o hluboké porozumění člověku. Velmi se proto těšíme, že řadu z těchto rodičů a jejich dětí uvítáme od září v našich třídách.

Pro přihlášení dítěte do školy je třeba kromě předzápisových pohovorů rovněž zaslat přihlášku do školy v rámci oficiálních zápisů. Podrobné informace k zápisu jsou zveřejněné zde.