Akce k zápisu

Vážení rodiče, 

pokud zvažujete, že byste zapsali Vaše dítě do našich waldorfských tříd, určitě přijďte na naše předzápisové akce. Organizujeme pro Vás Dny otevřených dveří, Předzápisovou besedu a zejména Den otevřených dveří v kůži školáka. Tyto akce jsou určené pouze pro Vás pro rodiče. Pro Vaše ratolesti zajišťujeme družinu po celou dobu trvání Dne otevřených dveří v kůži školáka.

Předzápisová beseda (pondělí 20.11.2023 v 18 hodin)

Pokud uvažujete o zápisu Vašeho předškoláka či předškolačky do naší waldorfské školy, určitě přijďte na Předzápisovou besedu. Beseda je tím pravým prostorem pro Vás – rodiče – kde se dozvíte, jak u nás probíhá výuka. Čemu se věnujeme nad rámec rámcového vzdělávacího programu. Co si od nás Vaše dítě odnese do života. Dozvíte se i spoustu podrobností o waldorfské pedagogice a samozřejmě ryze praktické informace ohledně kritérií pro přijetí žáka a postupu pro přijetí. Především je zde velký prostor pro Vaše dotazy, které Vám naši učitelé rádi zodpoví.

Den otevřených dveří: Rodič v kůži školáka (24.2.2024 od 8:30 do 14:30)

Přijďte si vyzkoušet, jaké to je být žákem waldorfské třídy a na vlastní kůži prožít skutečný vyučovací den pod vedením našich pedagogů. Výuku začneme hlavním předmětem, která probíhá formou epochy. Pro Vás ji o trochu zkrátíme, přibližně na 1,5 hodiny, ale nebojte, o nic nepřijdete. Všemi fázemi epochy spolu projdeme. Po hlavní vyučovací části budete mít možnost se účastnit výuky jazyků a eurytmie. 

Na závěr Vás čeká beseda s našimi pedagogy, kde se dozvíte veškeré praktické informace k zápisu, zajímavosti o waldorfské pedagogice a chodu našich tříd a zejména bude prostor na Vaše dotazy, které Vám rádi zodpovíme. Na besedě budete mít možnost si popovídat také s budoucí třídní učitelkou pro první třídu. Součástí programu je také prohlídka školy a waldorfských tříd.

Zahájení akce: 8:00 – 8:25 příchod rodičů do školy, 8:30 zahájení a přivítání rodičů.

Upozornění: akce není určena pro děti. Kdyby se Vám nepodařilo zajistit hlídání, můžete využít naší družinky, kterou v sobotu otevřeme.

Připravili jsme pro Vás video ze života školáka našich waldorfských tříd. Provede Vás nejdůležitějšími momenty a událostmi od prvního školního dne až po ukončení studia. Video je dostupné zde.

Předzápisové pohovory – proběhnou v termínech 26. – 27.2., 29.2. – 1.3. 2024 (a v náhradních termínech 4.3 a 5.3. v případě vysokého zájmu)

Tyto pohovory jsou pro přijetí dětí do waldorfské třídy klíčové, a přestože jsou pouze pomocným kritériem pro přijetí nových žáků do waldorfské třídy, není možné se bez nich obejít. V pohádkovém příběhu při nich zjišťujeme, zda-li je dítě pro školní docházku zralé, což je nejdůležitějším kritériem pro přijetí ke školní docházce vůbec. Zároveň s posouzením zralosti probíhají i pohovory s rodiči, ve kterých máme možnost se s nimi seznámit, ale také se více dozvědět o jejich motivaci pro výběr právě waldorfského vzdělávacího plánu pro dítě.

Na předzápisový pohovor je třeba se přihlásit a domluvit si konkrétní termín u Heleny Kottové na telefonním čísle: 777228616 nejpozději od 15. ledna do 16. února 2024 vždy od 8:30 do 10:00.

Celoškolní den otevřených dveří (20.3. 2024)

Celoškolní den otevřených dveří umožňuje navštívit výuku ve waldorfských třídách (2. až 9. třídě) a rovněž v klasických třídách. Den otevřených dveří začíná vždy v 8:20. Na recepci obdržíte vytištěný rozvrh jednotlivých tříd a dle Vašeho zájmu můžete navštívit libovolnou z nich. Doporučujeme si vyhradit čas a zúčastnit se alespoň jednou celé epochy, abyste poznali fungování dvouhodinového bloku, ve kterém probíhá výuka hlavních předmětů. Odborné hodiny pak trvají 45 minut.

Připravili jsme pro Vás video ze života školáka našich waldorfských tříd. Provede Vás nejdůležitějšími momenty a událostmi od prvního školního dne až po ukončení studia. Video je dostupné zde.

TERMÍNY AKCÍ

  • Předzápisová beseda – 20.11.2023, ZŠ Dědina – budova Vlastina
  • Den otevřených dveří: Rodič v kůži školáka – 24.2. 2024
  • Předzápisové pohovory proběhnou v termínech: 26. – 27.2. a 29.2. – 1.3. 2024 (a v náhradních termínech 4.3. a 5.3. 2024 v případě vysokého zájmu)
  • Celoškolní den otevřených dveří ZŠ Dědina – 20.3. 2024
  • Zápisy Prahy 6: termín bude upřesněn zde

Pokud jste nenašli některou akci v přehledu termínů výše, můžete se podívat do Plánu akcí zde. Tyto termíny mohou být upřesněny.