Zkušenosti našich rodičů a pedagogů z online výuky

V důsledku restriktivních epidemiologických opatření naše škola již několik měsíců vyučuje ve většině tříd distančně. Pro všechny, rodiče, děti i naše pedagogy, je to velká zkouška. Přestože všichni doufáme, že se epidemiologická situace zlepší a my se budeme moci vrátit zase k běžnému životu a výuce, teď je důležité vytrvat a třeba se i navzájem inspirovat a sdílet naše zkušenosti.

Zeptali jsme se našich pedagogů a rodičů a shrnuli v dnešním článku jejich zkušenosti na téma: Jak podporovat dítě při distanční výuce. Doufáme, že budou pro Vás inspirací.

Jak zachovat alespoň minimální denní režim?

Také jste si všimli, že Vaše dítko, když nemusí, tak si klidně sedne k počítači v pyžamu? Většinou ještě zívá a má zalepené oči ospalky? Vzpomeňte si, jak to bylo, když jste do školy chodili fyzicky a zkuste nastavit denní režim obdobně. 

Dítě musí vstávat s dostatečným předstihem, aby se v klidu na výuku naladilo. Zachovejte rituál snídaně a převlečení dítěte z pyžama. Místo připravení tašky do školy, připravujte věci třeba na stolek u počítače. Nezapomeňte, že je důležité oddělit výuku od běžného života doma. Je vhodné s ukončením vyučování zaklapnout počítač, případně i odejít z místnosti, kde vyučování probíhá.

Stejnou váhu jako režim po dobu výuky má i mimoškolní program. Pokud je to jen trochu možné, snažte se jej přiblížit tomu, na co bylo dítě zvyklé před zavedením restrikcí. Pokud bylo dítě zvyklé 3x týdně aktivně sportovat a teď nemůže z důvodu zavření kroužků, choďte s ním třeba běhat.

Nezapomeňte, že mimoškolní program by měl být bohatší v oblastech, které distančně řešit nelze nebo jen velmi omezeně. Mám na mysli zejména umělecko-řemeslný rozvoj dítěte, dostatek pohybu a sociální kontakty. Nemusí to být nic náročného. Zkuste děti více doma zapojit, ať Vám pomáhají při vaření či nákupech. Pokud máte doma manžela kutila, nebo hrajete na hudební nástroj, vytvořte dětem vlastní kroužek. Pokud ne, zkuste si třeba zazpívat.

Řešit nebo neřešit drobné přestupky proti disciplíně?

Řada rodičů je dnes s dětmi doma. Během dne však pracují a nemají prostor sedět u dítěte a kontrolovat, zda dává pozor nebo dokonce nevyrušuje. Když už se utrhnou a zaskočí se za svým potomkem podívat, s hrůzou zjistí, že dítě hlučí, povídá v průběhu učitelova výkladu, něco si jen tak čmárá. Školní disciplína je ta tam.

Můžeme Vás uklidnit. Po několik týdnech distanční výuky se z Vašich dětí stali prakticky IT experti. Velmi dobře vědí, kdy a jak si vypnout mikrofon, aby ostatní nerušili. Online výuka je pro děti náročná. Nutí je několik hodin sedět před počítačem. V porovnání s bohatým waldorfským vzdělávacím programem, který dává dětem prostor se aktivně pohybově, umělecky a řemeslně v rámci výuky vyjádřit, je online výuka velmi statická a ochuzená. Je třeba proto mít jisté pochopení pro určité polevení v disciplíně. Navíc to, co vypadá jako nesoustředěnost, může být ve skutečnosti snaha dítěte udržet si pozornost. Naše rada tedy zní, pokud jako rodiče nezaznamenáte zhoršení výsledků Vašeho dítěte, neřešte to.

Je třeba motivovat děti k výuce?

Pokud se domníváte, že tradiční waldorfské vzdělání, jak je znáte z běžné výuky, distanční formou nelze nahradit, máte určitě pravdu. Nicméně naši pedagogové dělají maximum proto, aby i v tomto módu vzdělávání byly hodiny zajímavé a děti se účastnily výuky rády a byly motivované k učení.

Přesto, že vyučování probíhá jinou formou, pedagogové se snaží co nejvíce přiblížit běžnému režimu. Děti mají obdobné rozvržení hlavních vyučovacích předmětů, střídají se aktivní a klidové fáze výuky. Na prvním stupni se online výuka nepoužívá. Počítač je v rámci výuky využíván např. pro sledování video nahrávky pedagoga s výkladem či zadáním samostatných úkolů. Na druhém stupni již probíhá výuka online, nicméně pečlivě se střídají části aktivní s výkladem online s pauzou pro samostatnou práci (bez počítače), po kterých následuje společné online setkání, kdy se práce vyhodnotí a děti mají prostor sdílet své zkušenosti. 

Online prostor nedokáže nahradit sociální kontakt dětí a přirozenou tvůrčí atmosféru ve třídě. Proto pedagogové připravili řadu nástrojů, aby motivaci dětí udrželi. Patří mezi ně například sdílené přehledy úkolů a jejich plnění. Úkoly jsou zvýrazněné zeleně, pokud jsou splněné nebo červeně, pokud nejsou. Děti jsou hrdé na to, když mají své úkoly všechny zelené. Nezapomeňte s námi držet notu a doma je za zelené úkoly pochválit. 

Motivaci dítěte můžete tedy nechat s důvěrou na svém pedagogovi. Nicméně, co je důležité, je Vaše častější a živější zpětná vazba k výsledkům, ale i průběžné práci dítěte. Pomůžete tak svému pedagogovi, jehož možnosti zpětné vazby jsou omezené. Přes počítač to zkrátka není ono.

Obáváte se, že se Vaše dítě stane závislé na počítači?

Využití počítače je bohužel při distanční výuce nutné. Nicméně přistupujeme k němu velmi citlivě a obezřetně právě s ohledem na související rizika. Při výuce dětí na 1. stupni synchronní výuku nepoužíváme. Počítač využíváme k oživení výuky např. formou video nahrávek s jejich pedagogem. Na druhém stupni již online výuka probíhá průměrně v rozsahu 3 vyučovacích hodin denně, přitom dbáme na pravidelné pauzy ve výuce bez počítače. 

Zásadní je, že děti edukujeme z pohledu bezpečného využívání počítače a zdůrazňujeme, že se jedná o pracovní nástroj, který v této výjimečné době je třeba k výuce využít. Naši pedagogové nedoporučují, aby děti používaly počítač ke hrám či budování sociálních vztahů. Je jen na Vás rodičích, zda a v jakém rozsahu dítěti využití počítače k těmto dalším aktivitám povolíte. V každém případě doporučujeme, abyste měli pro využití počítače jasná pravidla. Dítě by rozhodně nemělo usednout k počítači, pokud nemá hotové své ostatní povinnosti.