Slavnosti koloběhu roku

Nedílnou součástí waldorfského vyučování jsou školní slavnosti, které se vztahují ke koloběhu roku.

Michaelská slavnost

Na začátku školního roku posilujeme svou odvahu a vůli při Michaelské slavnosti. Prvňáčci a druháci se neohroženě vydávají na pouť k dračí sluji do obory Hvězda, vyšší třídy pak přijímají výzvy v disciplínách jako je šplh, střelba z luku nebo chůze po laně. Akce je otevřená i dětem z klasických tříd a veřejnosti. Současně organizujeme i sbírky na podporu celosvětového hnutí WOW day a podporujeme tak potřebné waldorfské školy ve světě.

Martinská slavnost

Listopadová Martinská slavnost oslavuje soucit, sdílení a světlo. Každoročně k nám ztemnělým lesem přijíždí s hořící loučí v ruce sv. Martin v brnění na krásném bílém koni a u tajuplného obrovského pařezu s vysoko vyklenutými obnaženými kořeny vypadá na stráni nad našimi hlavami, jako by se opravdu zjevil z nebe. V tichosti a úctě jej pozorujeme a pak hledáme rohlíčky ve tvaru podkov, které nám jistě zanechal. Rádi se pak o ně dělíme s rodiči i kamarády.

Adventní spirály

Advent zahajuje v nižších třídách slavnost Adventní spirály. Děti při procházení spirálou a postupném rozsvěcení svíček zažívají přibývající světlo, které vrcholí časem vánočním. I každodenní ranní adventní zpívání je pro všechny třídy krásným prožitkem tohoto rostoucího světla. K souzvuku hlasů se připojují i někteří rodiče.

Adventní jarmark

Adventní jarmark tradičně promění celou školu v místo pohody, radosti a kreativní zábavy. Tradiční jarmark je příležitostí se potkat a třeba i koupit drobný dárek a udělat tak radost sobě či svým blízkým. Všechny výrobky, které jsou k vidění na jarmarku, vyrobily děti z waldorfských tříd. Navíc se můžete i dobře a zdravě najíst v domácím bufetu.

Vánoce

Těsně před Vánocemi se ještě jednou scházíme na besídce, jejíž podoba je pokaždé překvapením. První akcí nového roku pak bývá tříkrálová obchůzka ve třídách, čímž oslavu Vánoc zakončíme.

Masopust

Na únor obvykle připadne oslava masopustu, vždy veselá, s hudbou, zpěvem, maskami, koblihami a někdy i jitrnicemi.

Vynášení Mořeny

V březnu děti vynášejí mořenu a před Velikonocemi pořádáme opět jarmark, jak s nejrůznějšími výrobky, tak i s kulturním pořadem dětí a pro děti.

Oslavy Letnic

Každoročně v květnu se setkáváme na louce v pražské Šárce, abychom zde oslavily Letnice. Chlapci v bílých košilích a dívky v bílých šatech doprovázejí krále a královnu ke svatebnímu obřadu. Děti pak zdobí věnce květy a papírovými holubičkami, tančí prastarou hru Na rytířstvo, zaplétají v tanci stuhy kolem kmene máje a za zpěvu odcházejí hledat krále a královnu. Všichni se pak mohou těšit na bohatou hostinu v trávě.