Waldorfská škola Dědina
  • Vedeme děti k poznání sebe sama
  • Podporujeme je v rozvoji jejich silných stránek
  • Pomáháme jim najít jejich vlastní cestu ke spokojenému životu
  • Waldorfská škola je přístupná pro všechny
Kontakty Život tříd

Aktuality z naší školy

Naše mise

Waldorfská škola umožňuje dětem komplexně rozvíjet svoji osobnost. Děti rozvíjejí nejen své znalosti, ale i své kompetence, které jim v dalším životě umožní úspěšně zvládat běžné i krizové situace. Waldorfská pedagogika klade důraz na rozvoj zdravé sebedůvěry, empatie, charakteru, trpělivosti, vůle, spolupráce a dalších.

Naším cílem je vychovat sebevědomé a svobodomyslné osobnosti, které dokážou vnímat a přijímat změny kolem sebe a vytvořit si na ně svůj vlastní názor.

Posláním Waldorfské školy je vést děti k poznání sebe sama. Znalosti jsou dětem zprostředkovány formou zážitků. Výuka je obohacená o řadu manuálních, uměleckých, rytmických a jiných činností, které umožňují dítěti poznat a rozvíjet své přirozené silné stránky a nadání.

Vedeme děti k tomu, aby si našly své místo ve společnosti, které jim umožní žít naplněný a spokojený život.

Naše zásady

Rozvoj silných stránek dítěte

Pomáháme dětem objevit a rozvíjet jejich silné stránky. Nad rámec povinného vzdělávacího programu se děti učí manuálním, uměleckým a prezentačním dovednostem.

Rozvoj kompetencí pro život

Učíme děti, jak zvládnout běžné i krizové situace v životě, posilujeme jejich sebedůvěru, schopnost učit se nové věci, přizpůsobit se změnám a další dovednosti.

Zážitková pedagogika

Naše výuka umožňuje dětem předměty prožít, pochopit jejich podstatu a souvislosti mezi nimi. Děti si látku lépe pamatují a navíc je výuka baví.

Umění jako motor výuky

Hudební, dramatické a výtvarné umění je vyučováno v samostatných předmětech i součástí výuky hlavních předmětů.

Výuka světových jazyků

Naše výuka formou zážitkové pedagogiky dává dětem možnost ponořit se do jazyka, prožít v něm nejrůznější situace a dostat jazyk pod kůži.

Připravované akce

Recenze od rodičů

Slide 1

Jan Ryšavý (tatínek)

Pro mě je důležité právě to bezpečí, přátelská atmosféra, pocit sounáležitosti, které jsou ve waldorfu k dispozici pro každého. Oproti těmto kladům stavím vlastní vzpomínky na základní školu a srovnání je pak jednoznačné.

Slide 1

Věra Marassová (maminka)

Krásné prostředí spoluvytvářené učitelem, rodiči a školou, rodiče nejsou jen pasivně přihlížející, výuka prožitkem, řemeslné a umělecké činnosti, slavení svátků, slovní hodnocení, pospolitost a určitý duchovní přesah.

Slide 2

Veronika Karoušová (maminka)

Živé a hrůzné zážitky ze školství mého dětství (ročník 1974) a můj vlastní vybudovaný pedocentrizmus jsou důvodem, proč jsem hledala systém, který bude respektující, smysluplný a vnitřně stavící – posilující dítě. Ten neuvěřitelný vnitřní zážitek a prožitek jsem ověřila na sobě – malování akvarelem, šití panenek…
A ta představa, že moje děti jsou v bezpečí s lidmi, kteří je ctí a uvažují podobně, vnímám jako dar, luxus a neumím si bez toho představit život, že bych mohla v klidu pracovat, než se zase potkáme s dětmi.

Slide 3

Jan Krejčí (tatínek)

Waldorfské školství ukazuje jako předvoj něco, co je klasickému školství zatím nedosažitelné. Protože ale chybí poptávka veřejnosti po změně, klasické školství prozatím nevystupuje ze svých kolejí (až na malé ostrůvky pozitivní deviace). Waldorfské třídy na Dědině jsou, myslím, excelentním příkladem, jak by waldorfské školství mělo vypadat.

previous arrow
next arrow

Galerie prací našich žáků