Otázky a odpovědi

Jak probíhá výuka?

Hlavní předměty jsou vyučovány v takzvaných epochách. Epocha umožňuje opravdové ponoření do probíraného předmětu bez rozptylování výukou jiných předmětů. Trvá 2 až 4 týdny, během kterých je danému předmětu denně věnován dvouhodinový výukový blok. Po epochovém vyučování následují klasické, 45 minutové hodiny jazyků a takzvaných výchov (hudební, výtvarná, tělesná, pracovní). Český jazyk a matematika jsou navíc pravidelně vyučovány také v procvičovacích hodinách.

Odpovídá rozsah výuky klasickým školám?

Výuka na waldorfských školách splňuje a významně přesahuje zákonem stanovený rámcový vzdělávací program. Vedle vědomostí si waldorfská škola klade za cíl rozvíjet kompetence dětí, aby zvládly běžné i krizové situace ve svém životě.

Velký prostor je dán také rozvoji manuálních, sociálních, prezentačních a uměleckých dovedností. Mezi předměty najdete hudbu, divadlo, eurytmii nebo výtvarné práce. Umění je zapojováno i do výuky ostatních předmětů, kde pomáhá například ke zlepšení koncentrace žáků.

Jsou děti, které navštěvují waldorfskou školu, chytřejší?

Pokud vyjdeme z úspěšnosti žáků u maturit nebo u přijímacích zkoušek, zjistíme, že jsou jejich výsledky prakticky srovnatelné. Stejně tak si obdobně stojí v úspěšnosti v práci či ve výši příjmu. Zásadní rozdíl, který odhalily studie z posledních let, je ve spokojenosti s vlastním životem. Zde mají waldorfští absolventi významnou převahu.

Absolventi z waldorfských škol jsou vedeni zejména k tomu, aby poznali sami sebe, co chtějí a v čem vynikají a našli si tak pro sebe to pravé místo ve společnosti. 

Čím jsou děti z waldorfské školy jiné?

Waldorfští absolventi jsou lidé, kteří ví, co chtějí a čeho chtějí dosáhnout, aby byli ve svém životě spokojení. Jsou to svobodomyslní lidé s vlastním názorem, který se nebojí prezentovat. Jsou to lidé, kteří umí spolupracovat a umí se začlenit do kolektivu a společnosti.

Jak probíhá výuka jazyků na waldorfské škole?

Ve waldorfské škole se vyučují dva cizí jazyky již od první třídy. Zpravidla se jedná o angličtinu a němčinu. V prvních dvou třídách se výuka s ohledem na přirozené schopnosti dítěte zaměřuje zejména na budování vztahu dítěte k jazyku. Dítě jazyk prožívá skrze písničky, příběhy, běžné činnost, učí se nápadobou a “ponořením se do proudu” daného jazyka. Výuka gramatiky začíná až od vyšších ročníků.