O škole

Naše waldorfské třídy jsou součástí ZŠ Dědina, jejímž zřizovatelem je MČ Prahy 6. Unikátní waldorfské vzdělání je tak dostupné všem. V letošním roce naše třídy slaví již dvacetileté výročí.

Waldorfské třídy na ZŠ Dědina jsou členem Asociace waldorfských škol (AWŠ) a partnerem řady evropských škol. Významně se podílejí na rozvoji waldorfského vzdělávání v České republice a v Evropě. Náš pedagogický tým představuje mentorské zázemí a aktivně se věnuje podpoře a vzdělávání dalších waldorfských pedagogů v České republice v celostátních waldorfských seminářích a kurzech.

Waldorfské třídy na ZŠ Dědina nabízejí vzdělání, které se soustředí na komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Děti získávají nejen rozsáhlé znalosti, ale také manuální a umělecké dovednosti a zejména sociální kompetence, které jim v dalším životě umožní úspěšně zvládat běžné i krizové situace. Každé dítě je vnímáno individuálně a podporováno v rozvoji jeho přirozeného talentu.

Výuka na waldorfské škole dalece přesahuje rozsah stanovený rámcovým vzdělávacím programem. Kromě klasických předmětů na děti čeká výuka dvou světových jazyků již od první třídy, mnoho umělecké činnosti včetně dramatické výchovy a eurytmie, spousta školních slavností v průběhu celého roku, pravidelné výlety do přírody, exkurze, výukové projekty a jiné.

Waldorfská pedagogika respektuje vývoj dítěte a plně mu přizpůsobuje vzdělávací plán a výukové metody. Výuka je vedena tak, aby děti látku doslova zažily “na vlastní kůži”. Součástí výuky je proto řada pohybových, hudebních, dramatických a výtvarných aktivit a experimentů. Děti si tak látku lépe pamatují a navíc je výuka baví. 

Waldorfské třídy má na starosti kolektiv motivovaných pedagogů složených jak z velmi zkušených osobností s mnohaletou waldorfskou praxí, tak z mladých, nadšených budoucích opor pedagogického sboru.

Výuka ve Waldorfské škole je založena na vzájemném respektu učitele a žáka. Učitel je průvodcem žáka na jeho cestě za poznáním sebe sama a svých silných stránek, podporuje jej při jeho rozvoji a v hledání pro něj té správné cesty ke spokojenému životu.

Waldorfským vzděláním se pyšní takové osobnosti jako jsou Michael Ende – německý spisovatel  a autor knihy „Nekonečný příběh“, Jens Stoltenberg – norský politik a generální tajemník NATO.