Naše mise

Waldorfská škola umožňuje dětem komplexně rozvíjet svoji osobnost. Děti rozvíjejí nejen své znalosti, ale i kompetence, které jim v dalším životě umožní úspěšně zvládat běžné i krizové situace. Waldorfská pedagogika klade důraz na rozvoj zdravé sebedůvěry, empatie, charakteru, trpělivosti, vůle, spolupráce a dalších.

Naším cílem je vychovat sebevědomé a svobodomyslné osobnosti, které dokážou vnímat a přijímat změny kolem sebe a vytvořit si na ně vlastní názor.

Posláním Waldorfské školy je vést děti k poznání sebe sama. Znalosti jsou dětem zprostředkovány formou zážitků. Výuka je obohacená o řadu manuálních, uměleckých, rytmických a jiných činností, které umožňují dítěti poznat a rozvíjet své přirozené silné stránky a nadání.

Vedeme děti k tomu, aby si našly své místo ve společnosti, které jim umožní žít naplněný a spokojený život.