Spolek rodičů

Spolek Waldorfská aktivita z.s. sdružuje rodiče žáků waldorfských tříd a příznivce waldorfské pedagogiky. Vždy alespoň jeden z rodičů žáka, který je přijatý do waldorfské třídy, se stává po dobu docházky dítěte do školy členem našeho spolku.

Primárním cílem spolku je všestranná pomoc a podpora rozvoje waldorfských tříd při ZŠ Dědina na Praze 6. Spolek zajišťuje dodatečné materiální a finanční prostředky potřebné pro uhrazení chodu a kvalitní výuky ve waldorfských třídách, které není možné pokrýt v rámci rozpočtu ZŠ Dědina.

Z finančních prostředků zajištěných spolkem jsou hrazeny zejména hodiny, které přesahují rozsah stanovený rámcovým vzdělávacím programem. Vyšší rozsah hodin se týká zejména jazykových předmětů, eurytmie a dalších. Rovněž jsou hrazeni asistenti pedagoga nad rámec státního financování a hospodářka spolku, rozšiřující vzdělávání našich pedagogů, rozvojové školní projekty a další.

Součástí činnosti spolku je rovněž iniciace setkání a sdílení zkušeností mezi waldorfskými školami, široká osvětová činnost zejména formou seminářů, přednášek i neformálních setkání rodičů, příznivců i široké veřejnosti.

Rodiče dětí z waldorfských tříd hradí členský příspěvek do spolku v celkové výši:

  • 14.000,- Kč za rok za 1. dítě ve škole
  • 10.000,- Kč za rok za 2. dítě ve škole
  • 0,- Kč za rok za 3. a další dítě ve škole

Chod spolku řídí následující orgány:

  • členská schůze (tvoří ji všichni členové spolku)
  • rada spolku (tvořena třídními důvěrníky z každé waldorfské třídy a členy spolku zvolenými členskou schůzí)

Více o orgánech spolku a jejich kompetencích ve Stanovách.

Spolek se v posledních letech zabýval projekty uvedenými zde.