Třeťáci měli žně

Když se poslední červnový den třeťáci loučili, věděli, že je v průběhu prázdnin čeká ještě jedna velká společná událost – žně. Celý rok pracovali na svém políčku v Ruzyni a teď mohli konečně sklidit ovoce své práce, tedy obilí. Kdy se žně budou konat, nikdo nevěděl. Zrání má v rukou totiž jen příroda.

Epocha Ze zrna chléb

Děti ve třetí třídě procházely epochou Ze zrna chléb. Na podzim, v době Michaelské, zoraly políčko v Ruzyni. Motykou pak rozbíjely hroudy, vláčely brány a pole připravily na setí. Další den ho osely pšenicí a žitem. Děti se proměnily v hospodáře a po práci prosily nebe, déšť, slunko i vítr, aby bylo všeho dostatek. V průběhu celého roku pozorovaly, co a kdo všechno zrnu pomáhá, i to, jak se růst obilí v čase proměňuje.

Žně

Žně, vyvrcholení téměř roční práce přírody započaté člověkem, opět určuje příroda. Proto jsme všichni s napětím očekávali, kdy nastane den D. Díky letošnímu velkému teplu zrno dozrálo už v polovině července. A tak jsme termín žní stanovili na sobotu 23. července 2022. Napětí ale vzrůstalo, neboť právě tato sobota měla být deštivá. Stáli jsme před otázkou, zda termín raději neposunout. Nakonec jsme se deště nezalekli a žně zdárně proběhly.

Panáci ze snopů

Na políčku se sešli děti, rodiče a já, paní učitelka. Všichni byli v slavnostní bílé. Nebe se začalo trhat a slunko nám vysoušelo lehce zmoklé klasy. Techniku kosení nás naučil jeden z našich tatínků a téměř všechny přítomné děti si kousek políčka pokosily. Kdo nekosil, žal obilí srpem nebo vyráběl povřísla a svazoval obilí do snopů. Ze snopů se stavěli panáci. Maminky část naší úrody zapletly do dožínkového věnce. Práce šla všem dobře od ruky, a když se kolem jedné hodiny začala černat obloha, bylo téměř sklizeno. Polovina úrody se stihla odvézt pod střechu, druhá polovina v panácích čekala na vyschnutí na poli do pondělka. Zakončení prací jsme oslavili hostinou, kterou jsme mohli mít, díky vlídnému panu zmrzlináři, pod střechou na protějším parkovišti. Maminky napekly buchty a bábovky, přinesly ovoce, došlo i na zmrzlinu.  

Mlatci a mlynáři

Mohlo by se zdát, že tím naše práce končí, stejně jako žněmi končí práce hospodářova. Ale není tomu tak. Ve čtvrté třídě se děti promění v mlatce a zrno společně vymlátíme, pak se promění v mlynáře a zrno umeleme, a nakonec se promění v pekaře a z namleté mouky upečeme chléb.  

Autorka: Jana Plachetková, třídní učitelka 3.D