Na co se mohou ve škole prvňáčci těšit?

Co bude nové? Jak je mohou podpořit jejich rodiče? Kde rodiče získají více informací o waldorfské pedagogice? To vše a mnohem více se dočtete v rozhovoru s třídní učitelkou 1.D ve školním roce 2022/2023 Janou Vyskočilovou.

Co je v první waldorfské třídě jinak oproti školce?

První třída waldorfské školy přináší dítěti, které do ní přichází, úplně jinou atmosféru. Ve školce jsou všechna vzájemná setkání a činnosti prostoupeny hrou. Je to živoucí proces, který nezavazuje k žádnému výsledku. Nevadí, když dítě není vytrvalé, skáče od jedné aktivity ke druhé, aniž by ji přitom dokončilo. Hlavní vychovatelkou pro předškolní děti je sama příroda se svými čtyřmi živly a ročním koloběhem. Dítě je dílem přírody a pokud se vnímá jako její součást, cítí se bezpečně a šťastně. Všechny životní síly dítěte se zatím upínají k jeho fyzickému rozvoji. Pozvolna se část těchto sil uvolňuje od svého biologického působení a je pak k dispozici pro rozvoj dítěte v dalších oblastech. Jedním ze signálů, jak to poznáme, je vypadávání prvních zoubků. Děti tak získávají síly pro rozvoj schopnosti učit se, soustředit se, sedět po nějakou dobu klidně na židli a pracovat. Zatím musí mít naprosto konkrétní úkoly.

Na co se děti mohou těšit v rámci výuky 1. třídy?

V prvním školním roce se děti seznamují se světem praobrazů především prostřednictvím pohádek a příběhů. Objevují přitom písmena, samohlásky a souhlásky, základní početní operace, také přímky a křivky v rámci kreslení forem. Děti hodně cvičí paměť recitací básní, zpěvem písní, hrou na flétnu. Důležitou součástí je malování a kreslení a rovněž ruční práce, které pomáhají nejen k rozvoji jemné motoriky. Do cizích jazyků, do nového světa, který je jejich sluchu cizí, se noří zpěvem písniček, recitací veršů, hraním divadelních scének. Všechno se provádí konkrétně (z vůle): rytmické podupávání a tleskání při počítání, recitování a zpěvu. Vůle je aktivní i v kreslení, malování a psaní, v divadelních scénkách, nebo při pohybu dětí v přírodě. Děti ve waldorfských školách prožívají stále znovu vůlí nesené nadšení z činnosti.

Jak mohou podpořit svého prvňáčka rodiče?

První třída je jakousi “vstupní branou” do proudu učení se. Po celý školní rok se utvářejí, zavádějí a ukotvují návyky, vzniká tak nový rytmus dnů, týdnů, měsíců. Vznikají nové hranice, sociální vazby, ve kterých se prvňáček může bezpečně pohybovat v novém prostředí školy. To může být pro některé děti proces náročný a déle trvající. Jak to děti budou zvládat, ovlivňuje přitom řada faktorů. Rodiče řadu z nich mohou ovlivnit a dětem na jejich cestě pomoci. Důležité jsou například včasné příjezdy do školy. Dětem dávají prostor se před vlastní výukou vyladit a trávit potřebný čas se svými kamarády. Důležité je také děti nezahlcovat otázkami, co ve škole zažily apod. Dítě samo o sobě nemá potřebu to sdílet, naopak potřebuje čas, aby všechny vjemy strávilo. Otázky ho vytrhují z tohoto procesu. Waldorfská pedagogika s tímto procesem vědomě pracuje a je velmi důležité dopřát dítěti tímto procházet. Dostatečný spánek a nezatěžování příliš dalšími mimoškolními řízenými činnostmi a kroužky – to je minimálně v první třídě obrovská pomoc a podpora. Naopak jakákoliv malá, pravidelná domácí činnost, prováděná každý den, nejlépe s přesahem sociálních hodnot – je nápomocná pro posilování vůle dítěte. Dítě může třeba srovnat boty v botníku všem členům rodiny nebo vynést koš. Posílí tak svoji vůli a ještě pomůže s úklidem domácnosti!

Co dalšího by měl vědět rodič prvňáčka ve waldorfské škole? Kde může čerpat informace?

Každý rodič by měl mít na paměti, že je pro své dítě vzorem pro kultivaci a rozvíjení jeho vlastní vůle i dalších rovin bytí, které se “probudí” v dítěti později. Dítě vás potřebuje jako oporu. Vaše dítě je jako rostlinka, která se v prvních sedmi letech ze semínka proměnila v sazeničku, kořínky zapustila a teď se chystá růst do výšky, spojovat se se vším, co je nad ní. A přijde-li někdy silný vítr, prudký déšt, velké horko – rostlinka potřebuje oporu, dřívko, tyčku. O ni se v náročnějších časech opře, aby se nezlomila. A jakmile se opět vyjasní, roste dál, sama ze svých vnitřních sil s vědomím, že jste mu nablízku. Tento obraz vnímám velmi důležitý pro první třídu a nejen pro ni…Rodiče by měli mít také ve vědomí, že utvářejí nové společenství třídy spolu s učitelem a ostatními rodiči. Je velmi důležité tuto novou komunitu společně budovat a pečovat o vztahy mezi sebou. Na určitý čas se naše životní cesty setkaly…

O waldorfské pedagogice lze nalézt mnoho publikací. Ze své zkušenosti mohu doporučit například knížku Výchova ke svobodě – Pedagogika Rudolfa Steinera nebo časopis Člověk a výchova vydávaný Asociací waldorfských škol.