Zájem o waldorfské školy roste – kapacity nestačí

Zatímco ve světě má waldorfské školství více než stoletou tradici, u nás je poměrně mladé. Nejstarším absolventům je dnes kolem 35 let. Rozvoj waldorfského školství umožnil až pád komunistického režimu v roce 1989. První waldorfské školy se v ČR otevřely již ve školním roce 1990/1991 v Písku a Praze, brzy poté také v Příbrami, Semilech, Pardubicích a Ostravě.

Od té doby se waldorfské školství těší stále rostoucímu zájmu rodičů, po roce 2000 začínají vznikat i waldorfské střední školy. Dnes je u nás celkem 20 základních škol a 6 středních škol. Od září 2022 zahájí svou činnost nové střední školy v Plzni a Brně. Přestože se za posledních patnáct let počet žáků v základních a středních waldorfských školách zdvojnásobil (viz graf níže), jejich kapacity jsou stále velmi nedostačující. Možnost studovat na základní waldorfské škole má méně než 3 300 žáků, což není ani půl procenta z celkového počtu žáků základních škol v ČR1. Na waldorfských středních školách dnes studuje 619 žáků z celkového počtu 417 302 žáků v ČR2.

Graf: Vývoj počtu žáků ve waldorfských základních a středních školách v České republice (z údajů Asociace waldorfských škol)

Mezi kapacitou waldorfských MŠ, ZŠ a SŠ je velký nepoměr

Ryze waldorfských mateřských školek je v České republice zatím 103. Další dvě desítky školek při své práci principy waldorfské pedagogiky respektují. Waldorfskou pedagogikou je inspirována i řada lesních mateřských škol (dle údajů Asociace lesních mateřských škol je jich dnes u nás 160), také dětských skupin a klubíků. Z nich každoročně vychází několik tisíc dětí. Ve waldorfském pedagogickém směru má možnost pokračovat jen malá část z nich. Loni se do waldorfských ZŠ dostalo jen 428 žáků. Ještě menší šanci mají absolventi základních škol k přijetí na waldorfskou střední školu. V loňském roce opustilo brány waldorfských ZŠ téměř 500 deváťáků a kapacity waldorfských středních škol umožnily přijmout jen 179 žáků celkem. Zatímco na základní waldorfské školy směřují zejména děti, které vycházejí z waldorfských předškolních zařízení, o střední školy je velký zájem i ze strany žáků jiných pedagogických směrů.

Situace v kapacitách škol v krajích

Waldorfské školy dnes najdete ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje a Vysočiny. V ostatních krajích vychází počet škol na jednu, maximálně dvě, na kraj, což je důvodem velkého přetlaku zájemců na těchto školách. Největší převis zájemců je dlouhodobě v Praze a v krajských městech. Na waldorfskou základní školu na Dědině v Praze se letos hlásilo 50 rodičů, na základní školu v Jinonicích 55. Přijmou jen zhruba polovinu z nich. Oběma školám se podařilo přijmout všechny děti z jejich spádové oblasti. Střední škola – Waldorfské lyceum na pražském Opatově měla 141 zájemců o studium. Z prostorových důvodů ale otevírají každoročně jen jednu třídu, takže uspokojí pouze 32 z nich. Významné převisy zaznamenávají také základní a střední školy v Ostravě, Českých Budějovicích nebo v Příbrami.

Návaznost waldorfského studia je důležitá

Waldorfská pedagogika je unikátní v mnoha aspektech.  Liší se komplexním přístupem k rozvoji osobnosti dítěte, zážitkovým pojetím výuky, ale i rozvržením učiva, které respektuje fyziologický a duševní vývoj dítěte. Většina rodičů, kteří si zvolí pro své děti waldorfský směr, preferuje vzdělávání tohoto druhu od mateřské až po střední školu. Proto je ve světě běžné, že waldorfské školy vznikají ve formě tzv. kampusů, které všechny tyto tři stupně zahrnují. I u nás se začaly objevovat první areály, které kombinují základní a střední školu. Takové komplexy mají například v Příbrami, Ostravě nebo v Olomouci.

Proč je o waldorfské školy takový zájem?

Dnešní doba klade stále vyšší nároky na nové generace, a to nejen po stránce znalostí. Waldorfská pedagogika usiluje o komplexní rozvoj dítěte, proto se zaměřuje také na sociální kompetence, umělecko-řemeslné dovednosti a celkově na osobnost dítěte. Výuka zde není postavená na memorování pojmů a dat. Primární je, aby žák učivu rozuměl, vnímal jeho mezipředmětové souvislosti a uměl je v praxi využít. Klíčem k získání znalostí je prožitek. Děti vyučovanou látku aktivně prožívají, a to jak fyzicky, tak i duševně díky vlastní představivosti.

Připravuje se nějaké další posílení kapacit ve waldorfských školách?

Nové školy vznikají každý rok, ale stále to nestačí, protože ve velkých městech je těžké najít vhodné objekty. V současné době zažívají významnější rozvoj lycea díky podpoře krajů, které usilují o posílení krajských kapacit středních škol. Základní školy se však rozvíjejí nedostatečně, zejména ve velkých městech. Od září 2022 otevřou hned dvě nová lycea: jedno v Brně a jedno v Plzni. K řešení situace v Praze by mohl pomoci záměr, který nedávno představila waldorfská část ZŠ Dědina. Ráda by vybudovala novou základní školu spolu s lyceem na Praze 6. Záměr podpořila Městská část Praha 6. Nyní probíhá jednání s Magistrátem Hlavního města Prahy. Pokud by se projekt podařil a magistrát takovou waldorfskou školu zřídil, mohly by tuto školu navštěvovat děti z celé Prahy. Další projekt připravuje pražské waldorfské lyceum. Jedná se o záměr na výstavbu nové budovy v Jinonicích, díky které by škola navýšila stávající kapacitu o 8 tříd. Celková kapacita školy by byla 3 x 4 třídy. Pokud se podaří oba záměry zrealizovat, přinesou pro Prahu cca 360 nových míst na středních školách.

Zdroje informací: