Ukrajinské děti v naší waldorfské škole

V naší waldorfské škole máme tři ukrajinské děti, dvě dívky (budoucí 7. a 9.D) a jednoho chlapce (budoucí 3.D). Děti k nám přišly v průběhu dubna. Na dětech bylo znát, že prošly velkým stresem a jsou plné obav ze změn, které se na ně ze všech stran valí. Takovou změnu pro ně představovala i naše škola. Jak naši pedagogové s ukrajinskými dětmi pracují? Daří se jim je zapojit? Zeptala jsem se učitelky Lenky Kettnerové, která má ve své třídě dvanáctiletou Katju. Podle jejího přání jí říkáme Katka.

Jak jste přistoupili k integraci ukrajinských dětí?

S ohledem na to, čím si děti prošly, jsme vnímali jako hlavní cíl jim u nás vytvořit bezpečné prostředí. Zkrátka jsme chtěli, aby se u nás děti cítily dobře. Výsledky ve výuce jsme záměrně nechali zatím stranou. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Snažíme se jim dávat najevo, že jsou u nás vítané. Hodně je chválíme, aby prožívaly radost z vlastní práce.

Je práce s ukrajinskými dětmi něčím jiná?

Situace na Ukrajině děti velmi zasáhla. Naše Katka se snaží být v aktivním kontaktu se svými kamarády na Ukrajině. Každý den sleduje, co se v její zemi děje. Když se něco stane, už to poznáme. Sedí v lavici a je smutná. Snažíme se proto Katce dát potřebnou psychickou podporu.

Jak děti zvládají český jazyk?

Kromě psychické podpory samozřejmě řešíme i jazykovou bariéru. Ve škole byl pro děti zřízen kroužek češtiny. Po dvou měsících už Katka hodně rozumí. Když nerozumí, umí si říct o podporu. V každé waldorfské třídě je pedagogická asistentka, která v těchto situacích může pomoci a látku vysvětlit. Katka se zvládne zapojovat do všech aktivit ve třídě. Pracuje velmi dobře individuálně i ve skupinách.

Jak se Katka zapojila do třídního kolektivu?

Snažíme se, aby se Katka cítila součástí našeho třídního kolektivu. A Katka v tom udělala velký kus práce. Už po měsíci ve škole s námi jela na prodloužený víkend na rytířskou slavnost. Rytířská slavnost se připravuje s dětmi prakticky celý rok. Děti si šijí kostýmy, vyrábějí zbraně, trénují šerm, také skládají rytířskou báseň. Pro Katku nebylo jednoduché se zapojit již do probíhajícího projektu, prakticky před koncem. Ale zvládla to. Co jsme nestihli připravit, jsme půjčili. Nakonec Katka složila moc krásnou rytířskou báseň v ukrajinštině. Slavnosti se účastnil také její bratr.

Jak funguje spolupráce s rodinou Katky?

Spolupráce s celou rodinou je jedním z klíčových pilířů waldorfské školy. Když k nám přijde dítě, nepřijímáme jen je, ale právě i jeho rodiče, sourozence a další příbuzné. Všichni se mohou a zpravidla zapojují do aktivit a slavností školy. Maminka Katky se účastní třídních schůzek a je velmi aktivní, naše podněty přijímá a podporuje nás směrem k dceři.

Co čeká Katku v příštím školním roce?

Společně půjdeme do 7. třídy. Už bychom chtěli začít i více sledovat práci Katky, nejen její zapojení a schopnost porozumět zadání, ale i výsledky. Díky tomu, že v naší waldorfské škole neznámkujeme, nemusí se Katka bát nějakého stresu či tlaku. Nečekají na ni ani žádné testy nebo písemky.  Spíše bychom chtěli více sledovat, co jí jde a nejde, abychom ji mohli podpořit a pomoct v oblastech, kde to bude potřebovat.