WALDORFSKÉ UČITELKY POŽÁDALY VLÁDU, ABY SE ŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ STALO PRIORITOU

Učitelky našich waldorfských tříd už nemohly jen přihlížet devastujícím dopadům uzavření škol na děti a jejich výchovu a vyzvaly vládu, aby se v rámci svých priorit zaměřila také na školské vzdělání.

„Trvá to dlouho. Nikdo nic neví jistě. Důsledky vidím každý den. Potřebovala jsem prostě něco udělat proti pocitu bezmoci, který ve mně narostl, když se plánované postupné otevírání škol zase zrušilo, naděje na zlepšení situace školních dětí zmizely.“ vysvětluje Stanislava Egyedová, třídní učitelka 6.D, proč iniciovala dopis vládě.

Ve svém dopise učitelky upozornily zejména na to, že v důsledku dlouhodobého uzavření škol, sociální izolace žáků a dalších restriktivních opatření dochází k nenapravitelným škodám na psychickém a fyzickém vývoji dětí.

Zdůraznily, že současná vztahová deprivace žáků vede ke snížené schopnosti učení žáků, zvýšené prokrastinaci, úzkostem, depresím, závislostem na internetu, hrách a sociálních sítích.

To jsou důsledky, které učitelky vnímají každý den na dětech, se kterými jsou v kontaktu v rámci online výuky nebo se dozvídají od jejich rodičů. Protože není v jejich možnostech to zvrátit, obrátily se na přední představitele ČR.

„Naším cílem bylo zaměřit pozornost českých politiků na důležitost tohoto tématu. V jiných zemích je význam školního společenství vnímán vědoměji.“, vysvětluje Stanislava Egyedová.

Dopis učitelek z waldorfských tříd ZŠ Dědina byl zaslán členům vlády, poslancům i do senátu. Od té doby již získal skoro desítku souhlasných odpovědí. Učitelky podpořil například místopředseda senátu Mgr. Jiří Růžička, jehož vyjádření připojujeme. K tématu se vyjádřila řada renomovaných expertů a psychologů. Odkazy na zajímavé články připojujeme v přehledu níže.

Reakce na dopis:

Vyjádření místopředsedy senátu Mgr. Jiřího Růžičky

Vyjádření renomovaných psychologů:

Covid vzal dětem školu i kroužky. Teď jsou apatické a chybí jim vidina konce.

Už i jedničkáři jsou bez motivace

Psychika zavřených dětí – rozhovor šéfredaktora Psychologie s psychoterapeutem Peterem Pöthem