JAK OSLAVIT S DĚTMI VELIKONOCE

Tak jako Advent připravuje Vánoce po čtyři neděle, tak postní doba je přípravou na Velikonoce. Čtyřicet postních dní završuje tzv. pašijový týden, kdy si křesťané připomínají poslední dny pozemského života Ježíše Krista, jeho smrt na kříži a následné vzkříšení. Pokud chcete s dětmi prožít atmosféru těchto dní, je třeba se přizpůsobit věku dítěte. Do 9. roku věku nejsou děti připravené vědomě přijmout duchovní podstatu velikonočních svátků. S mladšími dětmi proto tradičně pojímáme Velikonoce v našich waldorfských třídách jako oslavu života, který se znovu s příchodem jara probouzí a rodí. Čas přípravy na Velikonoce s dětmi trávíme tvořením s touto tématikou. Děti pěstují sazeničky jarních kytiček, vyrábějí z filcu kytičky, panenky, učí se jarní říkanky a příběhy. Přípravu na Velikonoce tradičně završuje Velikonoční jarmark, kde děti mohou ukázat své výrobky rodičům, pedagogům i dětem. Velikonoční jarmark je ale především příležitostí se potkat a sdílet společně radost ze sílícího sluníčka a jeho životadárné energie.

Protože v letošním roce nám bohužel takové setkání není dovoleno, přicházíme s inspirací, jak můžete spolu s námi oslavit velikonoční svátky ve Vaší rodině.

Začít můžete už o Květné neděli

Květná neděle své pojmenování získala od kvetoucích kytiček, kterými se zdobí chrámy na památku vstupu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Tehdy mu lid prostíral svá roucha na cestu a kladl na ně olivové a palmové větvičky. Protože u nás nerostou, Češi tvořivě zaměnili palmové listí za jehnědy a kočičky.

S dětmi můžete oslavit tento den třeba ozdobením stolu jarní kytičkou nebo zasetím obilí do květináčku.

O Škaredé středě se raději nemračte

Název tohoto dne se odvozuje od škaredého, zlého činu Jidáše, který zradil Ježíše Krista svého učitele. V tento den se podle Bible Jidáš na Ježíše Krista mračil. Tak vznikla lidová pověra, která říká, že kdo se ve středu mračí, bude se mračit na lidi po celý následující rok.

V řadě rodin se na připomenutí tohoto dne pečou sladké koláčky ve tvaru pletence nebo točenice připomínající provaz, na kterém se zrádce oběsil.

Zkuste si s dětmi upéct jidášky.

Na Zelený čtvrtek si dejte něco zeleného

Právě na Zelený čtvrtek se Ježíš naposledy setkal se svými učedníky na společné večeři. Ještě tu noc byl zatčen. Název tohoto dne pravděpodobně vznikl zkomolením německého termínu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek), který souvisel s oplakáváním Ježíše na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). V tento den se tak tradičně jedla zelená strava: salát z kopřiv nebo pampelišek, zelí, či špenát. Po chudé stravě v zimě to bylo pro lidi příjemné zpestření a hlavně to bylo zdravé a bohaté na vitamíny.

Udělejte si s dětmi zdravý salát.

O Velkém pátku hory vydávají své poklady

Velký pátek si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista. V lidové moudrosti je tento den spojen s velkou magickou silnou. Říká se, že se otevíraly hory a vydávaly své podklady.

Neváhejte proto i Vy zajít s dětmi do lesa a podívat se, zda se neotevřely skály ve Vašem okolí. Dětem stačí i větší balvan, a když jim pod něj dáte oblíbené zlaté čokoládové penízky, uděláte jim velkou radost.

Na Bílou sobotu ukliďte celý dům

Na Bílou sobotu se vrací zvony z Říma a opět se rozezní. Pro tento den byl charakteristický velký úklid. Hospodyně věřily, že když při zvonění zvonů zametou celý dům, nebudou se v něm držet žádné nečistoty. Své pojmenování získala sobota pravděpodobně podle bílého roucha novokřtěnců. Bílou sobotou končí čas půstu a začíná čas oslav a hojnosti.

V některých zemích děti čekají na příchod velikonočního zajíčka. Pokud byste i u Vás doma chtěli zavést tuto tradici, v sobotu večer připravte s dětmi pro zajíčka pelíšek a něco dobrého, aby si mohl u Vás odpočinout. V neděli ráno pak rozmístěte pro děti po zahradě vajíčka nebo jim nadělte něco dobrého do zajíčkova pelíšku.

Velikonoční neděle

Boží hod Velikonoční je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Hospodyně pekly a pečou dodnes mazance a vánočky, jiné druhy sladkého pečiva ve tvaru zvířátek a perníky jako dárky pro chlapce, kteří přijdou o velikonočním pondělí na pomlázku. Asi nejčastějším zvykem u nás je barvení vajíček a pletení pomlázek.

Zkuste s dětmi třeba batikové barvení vajíček.

Červené pondělí

Velikonoční pondělí je spojováno s řadou zvyků a tradic, které mají svůj původ v pohanských rituálech spojených s příchodem jara a probouzením života. Vyšlehání pomlázkou mělo dívkám přinést sílu a plodnost. Když byli muži politi studenou vodou, získali tak zdraví a odolnost.Proto rozhodně myslete na členy své rodiny, aby byli zdraví a při síle. Nezapomeňte ani na své blízké a sousedy. Co si s nimi letos vajíčka vyměňovat? Stačí je nechat přede dveřmi.