Výstava domečků

V těchto dnech probíhá v areálu školy v blízkosti 4. třídy výstava domečků, které postavili naši čtvrťáci. Do výstavby se mnohdy zapojili žáci se svými rodiči, ale i starší či mladší sourozenci, babičky a dědečci. Protože Vás z důvodu epidemiologické situace nemůžeme pozvat na výstavu do školy, připravili jsme pro Vás fotogalerii, abyste se mohli pokochat pohledem.

Stavba domu je součástí učebního plánu třetí třídy, kdy se děti hodně zabývají praktickými lidskými činnosti (seznámení se s různými řemesly, stavba domu, projekt „Ze zrna chléb“), ve kterém si děti prakticky vyzkouší, co práce dá ze zrnka obilí získat nakonec chléb.

Načasování těchto výukových aktivit souvisí s vývojem dětí. Kolem devátého roku si začínají stále více uvědomovat sami sebe v kontrastu s vnějším světem. Dívají se na něj pozorněji. Jsou vůči němu kritičtější a snaží se vůči němu vymezit. Často si staví kolem sebe „ochranné“ zdi, aby důrazně oddělily vlastní „JÁ“ od okolního světa.

Třeťáci se v epoše věnované stavbě domu dozvědí, jaké typy staveb se stavěly dříve, co vše je ke stavbě domu potřeba a mnoho dalších zajímavých informací. Nakonec si mohou společně zkusit postavit jednoduchou stavbu – například domek na hraní pro děti ve školce, pec na pečení chleba atp. Přitom se naučí mnoho věcí, od přesného měření a počítání k práci s různými typy nástrojů. Navíc se pocvičí v tak důležité spolupráci.

Během letních prázdnin mezi třetí a čtvrtou třídou dostávají za úkol postavit si model domu. Podoba domečku je čistě na dětech. Protože jejich fantazie je bezbřehá, uvidíte na naší výstavbě pestrou přehlídku nejrůznějších typů od architektonicky moderních budov, dřevěných roubenek po hrad, cirkus nebo iglú.