Seminář Plastické goetheanistické umění

V říjnu proběhl ve škole seminář Plastické goetheanistické umění pod vedením akad. arch. Oldřicha Hozmana. Na semináři se účastníci věnovali modelování (sochařství). Jak seminář probíhal? Co si ze semináře účastníci odnesli? O tom jsme si povídali s architektem Oldřichem Hozmanem.

Na co jste se v rámci semináře zaměřili?

Věnovali jsme se metamorfóze tvarů. Modelovali jsme kouli a postupně proměňovali její tvar. Její zaoblenost se zmenšovala, koule se pomalu zplošťovala, až z ní byl placatý disk. Pokročilejší účastníci dělali samostatné plastické objekty. Na těchto objektech se učili podobné principy, kdy kulaté přechází do plochého a naopak. Také jsme se učili, jak přejít od vydutého tvaru do plochého a potom dále do dutého kulatého. To byly již těžší úkoly a účastníci museli být velmi pečliví.

Co vnímáte, že si ze semináře účastníci odnesli? Jaké zkušenosti, dovednosti, zážitky?

Vnímám, že si odnesli několik důležitých zkušeností. Naučili se pečlivosti při tvarování zaoblených tvarů. Osvojili si cit pro postupnou proměnu tvarů. Vyzkoušeli si, jak modelovat přechody tvarů plynule. Cvičili si smysl pro vhodné poměry při zvětšování nebo zmenšování na sebe navazujících tvarů.

Co je přínosem těchto seminářů pro rodiče, pedagogy a další účastníky?

Přínosem je zažít si hlubší porozumění pro proměnu tvarů mezi sebou. Když ty objekty modelujete, naučíte se to cítit a vystihnout. Uvědomíte si, že jedno navazuje na druhé. Snažíte se, aby to bylo plynulé. Prakticky to lze potom použít při navrhování tvarů nábytku nebo užitkových předmětů. V plastickém goetheanistickém umění se často pracuje s metamorfózou tvarů. Je to podobné, jako waldorfská pedagogika, která pracuje s metamorfózou sil, které působí v dětství a postupně se promění v síly působící v dospělosti. Těmto silám se v anthroposofii říká éterné síly. Když se podaří, aby mohly u dítěte tyto síly v dětství proudit plynule a živě, transformují se v pozdějším věku v živé a plynulé síly myšlení. Pokud si dopřejete takové modelování jako dospělý, pomáhá vám to dostat se do obdobné nálady. Navíc to působí regenerativně a terapeuticky. U umělecké práce si opravdu mentálně odpočinete.

Co vás na semináři potěšilo či překvapilo?

Potěšilo mě, že tam přišlo hodně pedagogů. Protože si již prošli vzděláváním pro waldorfské pedagogy, šlo jim to velmi dobře. Naším cílem v tomto cyklu workshopů je, abychom si tento typ modelování natolik zpřítomnili, abychom byli schopni společně vytvořit podporující prostředí pro výuku v budoucí samostatné waldorfské škole. Právě vhodně tvarované předměty, nábytek, ale také správně zvolené barvy interiéru jsou velmi důležitými prvky, které ovlivňují kvalitu prostředí pro výuku ve waldorfské škole.

Na další semináře pod vedením akad. arch. Oldřicha Hozmana se můžete těšit v příštím roce. Semináře jsou otevřené nejen pro pedagogy a rodiče, ale také pro širokou veřejnost.

20. března 2024Přednáška o architektuře waldorfských škol

22. – 24. března 2024Seminář modelování