Ročníkové práce

Ročníkové práce mají významnou roli ve waldorfském vzdělávání, rozvíjejí schopnost dlouhodobější samostatné práce. Před více než rokem začali naši osmáci s přípravou. Nejdříve promysleli téma. Pak usilovně sháněli potřebné znalosti a informace a učili se nové dovednosti. Nakonec se pustili do samotné práce. Někteří vyráběli a tvořili. Jiní pracovali na sobě a rozvíjeli své akrobatické, taneční či pěvecké schopnosti. Na závěr museli všichni žáci průběh své práce srozumitelně a čitelně popsat do ročníkové práce a prezentovat svou práci na veřejnosti. To je v osmé třídě skutečně velký úkol. Ale 8.D to úspěšně zvládla, všichni svoji práci úspěšně dokončili. Jak ročníkové práce probíhaly, nám pak žáci vyprávěli.

Kristián Ševčík vyrobil dřevěný větrný mlýn

Než jsem začal pracovat na ročníkové práci, navštívil jsem mlýn na severu Čech u Turnova. Zaujala mě tam různá táhla a převody. Proto jsem si tohle téma vybral. Než jsem se pustil do výroby, musel jsem si načíst hodně informací o dějinách větrných mlýnů a především jejich konstrukci. Rodiče mi s výrobou hodně pomáhali. Měl jsem velkou obavu z toho, že něco udělám špatně a mlýn nebude fungovat. Mám velkou radost, že mlýn klape. Navíc jsem se naučil řezat na cirkulárce a pracovat s rozbrušovačkou.

Hynek Krejčí, průvodce po lesoparku

Rozhodl jsem se vytvořit průvodce po lesoparku Juliana a vyrobit navigační cedule s mapou tras. Vybral jsem si tohle téma, protože rád chodím do přírody a chtěl jsem vytvořit něco trvalého, co bude mít smysl i do budoucna. Musel jsem si zjistit informace o lesoparku. To nebylo jednoduché, protože prakticky neexistují. Moc mě to bavilo, hlavně vytváření tras. Měl jsem obavy, že to celé nestihnu. Také z toho, zda to zvládnu odprezentovat. Nakonec se vše podařilo a práci jsem zvládl. Hodně jsem se naučil, hlavně pracovat s časem, psát dlouhé texty. Také jsem se naučil pracovat s vypalovačkou.

Jura Semerád, desková hra

Vyrobil jsem deskovou hru. Deskové hry mám rád. Než jsem se do toho pustil, snažil jsem se dozvědět více o historii her a jednotlivých typech. S praktickou částí mi pak hodně pomohl táta. Největší radost mám teď. Baví mě hru hrát. Naučil jsem se krasopis díky velkému množství přepisování.

Adéla Spěváčková, výroba šperků

Vybrala jsem si téma hledání drahých kamenů a výrobu šperku. V době, kdy jsme téma vybírali, mě minerály fascinovaly. Musela jsem si nastudovat z internetu a knih řadu informací např. druhy křemenů. Naučila jsem se hledat v řadě dlouhých a nezajímavých textů potřebné informace třeba, jak poznat daný kámen v hlíně či jiném materiálu. Takový achát v zemině vypadá jako obyčejný kulatý kámen. Když ho potom rozříznete, je to nádherný originální kámen. Také jsem se musela naučit řadu technik výroby šperků a vyzkoušet je. Hodně mi pomohl můj táta, chodil se mnou na všechny naleziště a také vedoucí mé práce Stanislava Marie Egyedová Jela se mnou až do Ostravy, abych se dozvěděla vše o procesu galvanizace. Nejvíce jsem se bála konečné prezentace. Do poslední chvíle jsem se bála, že to nedokážu. Nakonec jsem vše zvládla a mám to za sebou. Bavilo mě hledat kameny na nalezištích. Určitě v tom budu pokračovat.

Honza Voříšek, gramofon

Zvolil jsem si téma gramofon, jeho výrobu a historii. Téma mi poradila třídní učitelka. Při fyzice mě totiž zaujala akustika. Nejdřív jsem musel zjistit, jak gramofon funguje a jaké díly obsahuje. Načetl jsem si také historii. Naučil jsem se lépe měřit a překreslovat, také pájet.  Nejvíce mi pomohl táta se stavbou a odborný konzultant s elektrikou a samozřejmě vedoucí práce s dodržením termínu. Největší obavu jsem měl z toho, že se to nepovede spustit. Nejhorší to bylo těsně před spuštěním. Čekal jsem euforii, nebo že se sesypu. V průběhu roku jsem měl řadu příležitostí k radosti, když jsem rozebral starý gramofon na jednotlivé součástky a skříň. Největší radost jsem měl hned po zprovoznění. Naučil jsem se pracovat se dřevem, také řadu věcí z geometrie a fyziky a vůbec, jak takový gramofon funguje.

Laura Křivánková, tanec

Jako téma jsem si vybrala tanec. Toto téma se stalo součástí mého života, a tak jsem ho chtěla více teoreticky prozkoumat. Zjišťovala jsem, jak tanec vznikl. Seznámila jsem se s životem řady významných tanečníků. V hodinách tance jsem diskutovala svoji práci s paní učitelkou a ta mi vyprávěla o svém studiu tance a zkušenostech. Vlastní práce pro mne těžká nebyla spíše věci okolo ní. Bylo tam hodně zařizování. Bylo těžké najít odvahu to celé zvládnout, hlavně strach a nervozitu. Práci jsem zvládla hlavně proto, že tanec je mojí vášní. Díky tomu jsem překonala strach vystupovat sólo před lidmi. I když se mi tam něco nepovedlo, beru to jako velmi dobrou zkušenost, která mě posune dále.