Měsíční slavnost

Měsíční slavnosti proběhnou v letošním roce zhruba ve dvouměsíčních intervalech. Lednovou a březnovou již máme za sebou. Na další se můžeme těšit v květnu. Slavnosti nám umožňují nahlédnout do aktuální výuky. Často tak vidíme hotové práce dětí v různých předmětech, ale také dílčí kroky z jejich vzniku. Možnost seznámit se s výukou v jednotlivých předmětech oceňují nejen rodiče, ale především spolužáci. Ti starší vzpomínají, co uměli, když byli malí a drží palce svým malým patrůňatům, ti mladší vidí, co je ve škole čeká. 

O tom, jaká byla březnová měsíční slavnost, jsem si povídala s učitelkou německého jazyka, Martinou Dbalou.

Jaká byla březnová měsíční slavnost?

Na březnové měsíční slavnosti dominovaly ukázky z výuky jazyků. Možná to souvisí s péčí našich mentorů – Švýcarky Sibylle Naito a Angličana žijícího ve Švýcarsku Aleca Temletona, kteří u nás jednotlivě strávili v březnu celý týden, hospitovali v hodinách a poskytli učitelům cennou zpětnou vazbu a mnoho inspirace.

První třída předvedla německou zpívanou a veršovanou pohádku o Šípkové růžence „Dornrösschen“, druháčci kromě dalšího osvěžujícího programu neotřelý energiser v jazyce anglickém „Banana“, čtvrtá třída německou píseň – jazykolam a každý čtvrťák měl možnost uvést první větu ze svého německého referátu o zvířeti. Páťáci zazpívali píseň pozdravů Dobré ráno! v různých jazycích a navázali šesti vtipnými scénkami, které si sami vymysleli – zadání znělo, aby v každé scénce zazněly tři otázky. Sedmá třída ztvárnila Goethovu báseň Gefunden a sama vytvořila choreografii s hedvábnými šátky k ohnivé básni Jamese Krüsse Das Feuer.  Zněla též hudba a zpěv – pátá třída zvládla dvě písně z Afriky a osmá třída nás potěšila tancem: cha-chou.

Co Vás zaujalo na měsíční slavnosti?

Na každé měsíční slavnosti a akademii je pro mě tím největším zážitkem vidět děti před očima růst. Během hodiny před námi defilují děti od prvňáčků po deváťáky. Vidíme, jak obrovský posun děti udělaly, jak velký je rozdíl mezi jednotlivými lety. Fascinuje mě jejich samostatnost: jednotlivých dětí (sólový projev) i celé třídy, která se na pódiu dokáže vést sama, zatímco učitel někde sedí stranou. Vždy mě potěší originální a autentický přístup dětí a humor, který do svého vystoupení vkládají. Takový bychom my dospělí nevymysleli.

Jak probíhala příprava vystoupení?

Po některých vystoupeních, u jejichž zrodu jsem byla, mě zpětně napadá, jak úžasný byl proces jejich vzniku. Je intimní, krásný a kouzelný. To společně prožíváme ve třídě. Fascinující báseň Feuer (Oheň) končí tím, jak plameny, které zářily, tančily a hřály v pěti slokách, v té poslední  pomalu uhasínají – poslední zapraskání, poslední plamínek, poslední kroužek dýmu …. pauza ….a oheň uhasne. Když jsme ji cvičili ve třídě, jeden nadaný sedmák recitoval báseň tak, že jsem měla husí kůži. To jsou dary, které od dětí dostáváme.

A co přináší slavnost dětem?

Slavnost dává dětem příležitost spolupracovat při tvorbě vystoupení, také překonávat vlastní hranice a trému. Vystupování na veřejnosti není pro všechny rozhodně snadné. Na slavnostech postupně získávají dovednost vystupovat a prezentovat na veřejnosti a další dovednosti, které jistě využijí do budoucna. Proto naši osmáci dokážou před publikem půl hodiny prezentovat svou ročníkovou práci. Na podiu nestojí rozhodně poprvé.

Letošní prezentace ročníkových prací proběhnou v pondělí, úterý a ve středu 3., 4. a 5. dubna 2023.