První školní den

První školní den je významný moment v životě školy. Přicházejí noví prvňáčci, děti a pedagogové se vracejí z prázdnin. Pro všechny je to svým způsobem začátek, ať už první, druhé nebo jiné třídy. Všem nový školní rok přinese další zkušenosti, znalosti a prožitky.

Nahlédnutí do první třídy?

Na co se mohou těšit prvňáčci? Na to se jim každý rok snaží odpovědět pedagogové ve svém uměleckém vystoupení. Děti mají možnost prostřednictvím krátkého obrazu letmo nahlédnout do roku, který je před nimi.

Čím budou žít velcí?

Ve svém vystoupení se však pedagogové nevěnují jen prvňáčkům. V letošním roce si kolegium připravilo a umělecky stvárnilo důležité momenty ze všech tříd. Společně tak všichni měli možnost vnímat sebe i ostatní, kde jsou a co je čeká. Nižší třídy viděly, čím budou žít „velcí“ a naopak. Malí tak mají ke komu a kam vzhlížet, mohou se těšit na další roky.

Uvedení prvňáčků do školy

K prvnímu školnímu dni neodmyslitelně patří slavnostní uvedení prvňáčků do školy. V letošním roce jsme mezi námi přivítali 25 nových dětí a spolu s nimi se součástí školy staly i jejich rodiny. Právě pro prvňáčky je tento den velkým předělem. Do této doby děti sami sebe vnímaly zejména skrze svoji rodinu. Se vstupem do školy nastupují cestu k hledání své individuality. Postupně se budou učit vystupovat samostatně sami za sebe. První krůčky udělají již právě v první školní den, kdy se symbolicky rozloučí s rodiči a při vyvolání svého jména již sami kráčí vstříc paní učitelce. Někteří jdou odvážně a rychle, jiní vážně a pomalu. Všichni však dojdou až k paní učitelce, která je přivítá už ne jako děti, ale jako školáky, kteří si zaslouží respekt ostatních.

Patroni

Spolu s paní učitelkou čeká na prvňáčka jeho starší spolužák ze 7.D. Ujímá se jej jako patron. V patronovi získá svého prvního kamaráda, ale také ochránce a rádce. Prvňáček má ke komu vzhlížet, vidí toho „velkého“, který je zkušený, ví, jak to ve škole chodí a má o něho zájem, bere ho jako malého „brášku/sestřičku“. Ze sedmáků, kteří vstupují, nebo už procházejí pubertou, se rázem stávají ti zodpovědní a starostliví. Není to náhoda, že jsou na naší škole patrony zrovna sedmáci.

Společně se svými patrony a paní učitelkou děti odcházejí do třídy, kde jim paní učitelka vypráví pohádku. Děti jsou tak hned první den uvedeny do světa pohádek, které jsou nosným prvkem pro výuku v první třídě.

Kdo nás podporuje

Děkujeme všem, že jste s námi sdíleli tento pro celou školu výjimečný den. Děkujeme našemu panu řediteli za srdečná slova a především za každodenní podporu a rovněž panu senátorovi Jiřímu Růžičkovi za jeho přání, aby se nám podařilo získat prostor pro samostatnou školu a mohli ji tak dále rozvíjet.