PROJEKT ZE ZRNA CHLÉB

V období kolem devátého roku, tzv. „rubikonu“, prochází děti proměnou, pohlížejí na svět jinak, mnohem vědoměji než dříve. Začínají je zajímat životní souvislosti. Dětské „já“ se postupně rozvíjí a sílí, stejně jako když semínko vykukuje ze země a pomalu roste v silný klas. 

Co předchází upečení chleba

Při tomto projektu mají děti možnost na vlastní kůži zakusit, kolik to dá práce a co předchází upečení chleba. Nejen že se dozví mnoho zajímavostí, od druhů půdy, přes různé typy obilnin, nástrojů a počátků zpracování obilí, ale naučí se i spoustu nových praktických dovedností. Především si však uvědomí hodnotu lidské práce.

Propojení projektu s výukou

Projekt začíná koncem září ve třetí třídě, prolíná se skrze různé předměty celým školním rokem a slavnostně se završuje v průběhu prvních měsíců čtvrté třídy. Většině praktických úkonů předchází mnoho básniček, písniček a zajímavých vyprávění, které souvisí s danými činnostmi a přirozeně motivují k práci. Poté si děti zapisují a zakreslují své poznatky a zážitky do sešitů. 

Co se čtvrťáci v projektu naučili

Letošní čtvrťáci měli štěstí, že vše podstatné stihli loni ještě před uzavřením škol. Nejprve bylo potřeba změřit pole krokováním a poté ho zorat. Děti se jako koníčci radostně zapřáhli do pluhů. Poté pole uvláčeli branami a zaseli žito. Následně chodili alespoň s rodiči sledovat, co se na poli děje. Úkolem bylo pozorovat a v rámci matematiky měřit vzrostlé obilíčko a pásmem měřit obvod pole. 

V létě během prázdnin následovala společná akce, kdy se do sklizně zapojily celé rodiny a stala se tak pro všechny velkou událostí. Obilí se pokosilo a svázalo do snopů. Celé setkání bylo zakončeno radostnou dožínkovou oslavou spojenou s tradiční hostinou. 

Slavnostní pečení

Další část projektu pokračuje ve čtvrté třídě. Čtvrťáci už obilí pomocí cepů vymlátili a vyčistili fukary zrno od plev. Nyní je ještě čeká postupné mletí na ručních mlýncích. Celý proces vyvrcholí upečením chlebů a rituálním podarováním, kdy budou čtvrťáci postupně chodit po škole a dělit se se všemi učiteli a žáky. Tuto slavnost tak budou moci prožít nejenom žáci čtvrté třídy, ale spolu s nimi i celá škola!