Epocha Stavba domu

Jaký by byl Váš dům, kdybyste mohli popustit uzdu své fantazii a nemuseli brát ohled na žádné limity? Právě takovou otázku si položili naši třeťáci a přes prázdniny ji dokonce zhmotnili. Domečky teď zdobí halu vestibulu školy. Každý je originální svým tvarem, barvou, materiálem…

Stavba domu jako součást výuky

Stavba domu je součástí učebního plánu třetí třídy. Děti se seznamují s různými stavebními technikami, materiály a postupy stavby, s různorodými typy bydlení u nás i v jiných zemích. Při stavbě domečku si děti své znalosti vyzkouší přímo v praxi. Některé domečky jsou z hlíny, jiné ze dřeva, rákosu nebo papíru. Děti tak poznají různé druhy manuální práce, jako je třeba řezání, šmirglování, zatloukání hřebíků, lepení a další.

Zatímco domečky vytváří každé dítě samostatně, případně za pomoci či rady rodičů, někdy se pustí celá třída i do větších projektů, které pak slouží k dalšímu užitku i léta. Takto vznikl například altán pro děti z mateřské školky Na Petřinách nebo pec, ve které si děti v rámci projektu Ze zrna chléb každoročně pečou chleba. V rámci těchto projektů děti rozšiřují své schopnosti spolupráce, učí se, jak si rozdělit práci, jak si pomáhat navzájem. Dozví se také více o řízení projektu, jeho plánování a organizaci tak, aby byl směřován k výsledku.

Jak souvisí s osobnostním vývojem dítěte

Epocha stavby domu není zařazena do třetí třídy náhodně. Souvisí s osobnostním vývojem dítěte. Kolem devátého roku děti procházejí tzv. rubikonem, obdobím, kdy prožívají velkou změnu ve vnímání sebe ve vztahu k okolnímu světu. Snaží se oddělit a vymezit vlastní „JÁ“. Jsou proto mnohem vnímavější a kritičtější sami k sobě i ke svému okolí. V rámci procesu stavby domu děti mají možnost své prožitky zhmotnit. Budují si vlastní prostor, s ochrannými zdmi, kde se budou cítit dobře a bezpečně.

Celostní přístup k člověku ve waldorfské pedagogice

V epoše stavba domu se odráží celostní přístup k člověku, který je typický pro waldorfskou pedagogiku. Výuka se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte a vyhýbá se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Vyváženě rozvíjí rozum, cit i vůli dítěte a v procesu učení proto zapojuje a oslovuje všechny smysly.

Výstava domečků ve škole

Na naší výstavě ve vestibulu školy najdete pestrou přehlídku nejrůznějších typů budov od moderních ekologických staveb, po industriální architekturu, dřevěné sruby, pueblo, houseboat nebo iglú. Každý z domečku je originální a osobitý stejně jako jejich autoři.