Praha 6 ocenila našeho učitele

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 ocenila své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Mezi sedmi oceněnými pedagogy je i náš učitel dějepisu Jan Boněk. Jak on sám vnímá ocenění, co je v jeho výuce podstatné a co nejvíce baví děti? O tom se dočtete v rozhovoru níže.

Co pro tebe ocenění znamená?

Je to pro mne pocta, že z tolika učitelek a učitelů na Praze 6 vybrali právě mne mezi sedm oceněných. Zároveň je to pro mne i důležitá zpětná vazba od pana ředitele a kolegů pedagogů, kteří mě nominovali. Řada z mých kolegů byla na mých hodinách, ví, jak vedu výuku a jak děti reagují. Moc všem děkuji.

Co je podstatou tvé výuky?

Pro mne je zásadní, aby se děti naučily o dějinách přemýšlet, aby pro dějepis zahořely. Pokud se toto nepodaří, často děti historii ve svém životě prakticky ignorují. Přitom, když se děti naučí přemýšlet v historických souvislostech, pomůže jim to pochopit řadu dnešních událostí.

Používáš ve výuce nějaké speciální metody a postupy?

Důležité je, že děti nezkouším, ani nepíšeme testy. Pracujeme s různými způsoby práce. Děti se zamýšlejí nad různými tématy a historickými souvislostmi. Také řeší různé badatelské úkoly, sbírají informace, snaží se je ověřit, porozumět jim a interpretovat je.

Jak se liší výuka dějepisu na waldorfské škole od té klasické?

Jednou z odlišností je epochové vyučování. Díky němu se tři týdny v kuse doslova ponoříme do témat. Učil jsem i na klasickém gymnáziu, tam jsem měl mnohem menší prostor jít do hloubky.

Ve waldorfské výuce je důležitý prožitek, který pomáhá dětem lépe si látku zapamatovat. V dějepisu takový prožitek přinášejí příběhy, které vyprávím během epochy. Děti prožívají emoce v příběhu a s látkou se tak lépe spojí.

Důležité je také tematické propojování více předmětů. Témata z dějepisu dále rozvíjejí pedagogové s dětmi v rámci hodin hudební výchovy, výtvarné, ale také dřevořezby, kovotepectví a dalších. S výukou dějepisu souvisí také řada projektů ve škole a slavností. Když se děti v páté třídě učí o starověkém Řecku, jedou na Olympijské hry, kde spolu zápolí žáci z různých waldorfských škol z České republiky. Šesťáci probírají středověk a také proto se v šesté třídě koná Rytířská slavnost.

Co si děti odnášejí z výuky do budoucna?

Moji žáci vědí, že události jsou mnohovrstevnaté. Učím je tyto vrstvy odkrývat, ověřovat si informace, pracovat s nimi a na jejich základě události interpretovat a historicky zasadit. Díky těmto dovednostem, jsou pak schopni lépe porozumět dnešním událostem.

Co děti na výuce nejvíce baví?

Myslím, že děti mají nejraději moje vyprávění. Baví je o příbězích pak přemýšlet a diskutovat.

Jak vlastní předávání cen probíhalo se můžete podívat zde.