Divadelní představení o Přemyslu Pitterovi

Kdo byl Přemysl Pitter? Proč je patronem naší školy? Naši žáci měli možnost si to připomenout díky divadelnímu představení žáků Přírodního gymnázia. Po 2. světové válce se Přemyslu Pitterovi podařilo zřídit zotavovnu pro děti, které zůstaly bez rodin. V zotavovnách se ozdravovaly z prožitých válečných traumat, zažívaly pocit bezpečí a důležité lidské hodnoty jako třeba přátelství. O divadelním představení jsem si povídala s třídní učitelkou naší 9.D Květou Vrzáčkovou.

O čem hra pojednává?

Hra je výjimečná svým tématem. Pojednává o době, kdy docházelo k odsunu Němců z Čech po 2. světové válce.  Ve čtyřech zámcích, kde Přemysl Pitter zřídil zotavovny pro děti, se najednou setkávaly židovské děti z koncentračních táborů a zároveň děti Němců, žijících v Čechách. Docházelo k lidsky velmi složitým situacím. Díky působení Přemysla Pittera děti dokázaly překonat prožitá traumata i vyzdravit narušené vztahy. Z dětí se nakonec stali přátelé.

Co na hře oceňujete Vy jako pedagog?

Naše děti byly s tématem předem velmi pečlivě seznámeny. Proto hru sledovaly velmi zaujatě a dokázaly ji pochopit. Budou mít určitě dlouho o čem přemýšlet. Divadelní hra jim umožnila si prostřednictvím prožitku znovu připomenout, kdo byl Přemysl Pitter a proč je naším patronem, jaké jsou jeho nesmazatelné činy a lidské kvality.

Co se nejvíce líbilo dětem?

Při reflexi děti nejvíce oceňovaly vyspělost herců, vážnost a poctivost, s jakou se utkali s tak těžkým tématem.  Děti byly překvapené, špičkovými hereckými výkony a také pěveckými malých herců. Asi nejvíce je zaujalo, že hra byla o dětech a jejich vztazích. Všechny děti se najednou ocitly bez rodičů, ať už navždy v případě sirotků, nebo z důvodu odsunu z Čech.

Na závěr děti vytvořily ve výtvarné dílně postavičky malých herců na nástěnku ve foyer a zazpívaliypísničku s orffovými nástroji.