Budeme mít samostatnou waldorfskou školu

Samostatná waldorfská škola vznikne na Vlastině nejpozději k 31.8.2027. Zastupitelé o tom rozhodli na poslední dubnové schůzi. Záměr získal podporu prakticky všech přítomných zastupitelů z řad koalice i opozice.

Záměr škola připravovala několik let

ZŠ Dědina připravovala záměr několik let v úzké spolupráci s místostarostkou pro oblast školství Marianou Čapkovou a vedoucí odboru školství Marií Kubíkovou. Záměr byl dlouho diskutován také s rodiči, pedagogy a KPŠ při ZŠ Dědina.

Jak bude vznikat nová škola

V nadcházejících letech budou waldorfské třídy postupně přesouvány do budovy Vlastina, kde má škola detašované pracoviště. Od září 2025 by zde již měly být všechny třídy, také pedagogové a další pracovníci waldorfské části školy.

Rozdělení školy je přínosem pro oba vzdělávací směry

Rozdělení ZŠ Dědina podle vzdělávacích směrů je přínosem pro celou školu. S osamostatněním waldorfské části se totiž osamostatní i část klasická, která zůstane ve stávající budově ZŠ Dědina. Díky přesunu waldorfských tříd se v budově uvolní prostory potřebné proto, aby mohla proběhnout rekonstrukce školy a přístavba. Díky tomu bude mít škola dostatek kapacit pro děti z developerských projektů ve výstavbě.

Jak probíhalo jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva trvalo několik hodin. Naši snahu přišli podpořit naši rodiče, pedagogové a také Marie Komorousová z KPŠ. U pultíku vystoupila Helenka Kottová jako jeden ze zakládajících rodičů naší iniciativy a Diana Mušková za pedagogy. Na podporu záměru vystoupil také patron našich prvňáčků pan senátor Jiří Růžička. Na zařazení bodu jsme čekali několik hodin. Čekání se ale vyplatilo. Pro naši samostatnou školu hlasovali téměř všichni zastupitelé.

Děkujeme všem za jejich podporu.

Podívejte se, jak jsme se společně na zastupitelstvu bojovali od 9:55 zde: https://www.youtube.com/live/88v25gVQqsg?si=lmzJRqudBqlQp9qJ