Olympiáda

Poslední květnový pátek naši páťáci vyrazili do Příbrami na olympiádu. Sjeli se sem žáci z šesti waldorfských škol, aby zde poměřili síly v tradičních sportovních disciplínách jako je maratón, sprint, zápas, hod diskem, oštěpem, skok daleký a vysoký, nebo také v rétorice. Děti se moc těšily a intenzivně trénovaly skoro dva měsíce. Také si sami ušily chitony (starořecké tuniky). V příbramské škole nás přivítala slavnostní a srdečná atmosféra. Naši hostitelé měli vše perfektně připravené: od ubytování, jídla, po sebemenší detaily v podobě rozlišovacích pásků jednotlivých polis či břečťanových věnečků. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili do areálu poutního místa na Svaté Hoře, kde na nás čekaly hry na motivy Starého Řecka. Tuto zábavu nám po chvíli ukončil hustý déšť. Na dobré náladě nám to ale neubralo. Přesunuli jsme se zpět do školy a chystali se na večerní program. Celé pásmo uváděla skvělá konferenciérka a členka příbramského pedagogického Jitka Romanutti. Zástupce z každé školy zažehl svíci na olympijském věnci. Pak se již prétoři chopili vlajek jednotlivých polis a postupně přivolávali své svěřence. Mladí atleti následně pronesli olympijskou průpověď a složili slib. Následoval pestrý kulturní program. Každá škola si připravila krátké divadelní, recitační či hudební vystoupení. Večer jsme zakončili společným řeckým kruhovým tancem. Ráno děti samou nedočkavostí nemohly dospat. Tak moc se těšily na olympijské klání. V půl deváté již byli všichni nastoupeni na atletickém stadiónu pod Svatou Horou. Disciplíny probíhaly celé dopoledne. Každá z nich měla svého průvodce z Bothmerovy gymnastiky. Olympijské klání začalo maratónem. Atleti si mohli vybrat, zda poběží 800 či 1500 m. V obou disciplínách nenašli dědinští přemožitele! Následoval sprint, hod diskem, hod oštěpem, skok vysoký i daleký, zápas a štafeta. Nechyběla ani soutěž v přednesu. Děti prokázaly při soutěžích velkou vytrvalost, také důvtip a ladnost pohybu. Nakonec zvítězili všichni. Na waldorfské škole totiž nemáme žádné stupně vítězů. Vítězem je každý, kdo náročné klání zvládne dokončit, bojuje se vším nasazením a fér. Soutěžící za své nasazení obdrželi pamětní listy a medaile. Největší odměnou byl ale pro všechny vlastní zážitek z akce, která byla mimořádná. Proto je na místě poděkovat příbramské škole a paní učitelce Veronice Poláčkové, která se stala po dva dny naším skvělým hostitelem. Velký dík patří také Martinu Cvrčkovi a jeho kolegům „bothmerákům“, díky nimž mělo celé olympijské klání nejen skvělou sportovní, ale zejména lidskou úroveň.  Nemalý dík patří také všem rodičům, kteří se podíleli na přípravách a vytvoření skvělého zázemí pro naše malé atlety. Autorka: Diana Mušková, třídní učitelka 5.D