Umělecký seminář s akad. arch. Oldřichem Hozmanem

O víkendu 2.-3. dubna proběhl první ze šesti seminářů, kde se budou moci rodiče a pedagogové věnovat umělecké práci s hlínou. Na prvním semináři jsme se věnovali práci se základními goetheanistickými tvary. Procvičovali jsme duté a vypouklé tvary. Na dalších se můžete těšit třeba na proměnu navazujících tvarů, dvojitě přetočených, dutých a vypouklých tvarů nebo na procvičování plynulých přechodů dutého a vypouklého v několika na sebe navazujících objektech.
Semináře se budou konat 2x ročně a budou na sebe tématicky a dovednostně navazovat.

Pokud Vás umělecké tvoření oslovuje, neváhejte se přidat i v průběhu! Budeme se těšit na společné tvoření.

Jak probíhal první seminář? Na co se můžete dále těšit? Zeptali jsme se akad. arch. Oldřicha Hozmana, který nás seminářem provází.

Co bylo cílem semináře? Co si z něho účastníci odnesli?

Cílem semináře je přání skrze opakovanou uměleckou činnost posílit vůli a chtění být v budoucnu obklopen krásnými tvary goetheanistického umění a architektury. Goetheanistické umění souvisí s waldorfskou pedagogikou. Jedním z jeho principů je například postupná proměna tvaru v tvar, který se z něj vyvíjí. Je to proměna tvarů, tak zvaná metamorfóza tvarů. Tento způsob tvorby umožňuje prožít časový zážitek v uměleckém díle. Takové umělecké prožívání stimuluje celého člověka. Umožňuje mu plně se do uměleckého díla ponořit a duševně s ním být propojený. A to jak tvůrci, tak pozorovateli. Cílem je, abychom v budoucnu byli obklopeni takto živě utvářenou architekturou.

Metody umělecké práce na semináři spočívaly především v posílení tzv. éterné a duševně-duchovní úrovně člověka. Důležitou složkou práce byla kultivace jemné motoriky a schopností pečlivě modelovat na sebe navazující plynulé tvary. Byla to goetheanistická umělecká práce především v oblasti modelování (sochařství). Tato umělecká práce vytváří porozumění
pro základní tvary a síly působící v přírodě. Na úrovni duševní dává zažít vnoření do uměleckých procesů. Pro oblast éterného těla přináší zážitek rozproudění. Na fyzické úrovni kultivuje a učí dovednost a schopnosti pečlivě tvarovat.

Záměrem je naučit účastníky seminářů pracovat s uměleckými díly tak, aby byly živě utvářené a mohly být také součástí architektury. Podobně jako je waldorfská pedagogika zážitková a oslovuje celého člověka, je i architektura waldorfských škol budovaná směrem k hlubšímu uměleckému prožitku z prostředí. Cílem seminářů je naučit se tento způsob uměleckého utváření a v budoucnu jej použít při budování nové školní budovy. Konkrétně to mohou být například umělecké reliéfy na stěnách nebo celé tvary organicky tvarovaných budov nebo také živé proměňující se tvary oken a dveří.

Co bylo obsahem semináře? Na čem účastníci pracovali?

Obsahem byla práce se základními goetheanistickými tvary. Bylo to procvičování dutých a vypouklých forem, které jsme modelovali. Dělali jsme proměnu tvarů od plné koule až po dutou kouli. Mezi těmito dvěma polaritami byly všechny tvary od zakulacených plných tvarů, které se postupně zplošťovaly. A potom se z plochy zase začínaly uzavírat, prohlubovat až k úplně uzavřenému tvaru duté koule jen s malým otvorem nahoře. Důležité bylo naučit se mít cit pro postupnou proměnu mezi jednotlivými fázemi proměny tvarů a také hlídat proporce mezi nimi navzájem. 

Procvičovali jsme také vznik nálady v plochém nízkém reliéfu. Konkrétně na téma „tekuté“. Účastníci jej dělali se zavřenýma očima. Do měkké plochy ze sochařské hlíny jemně vyciťovali, prohlubovali, vtiskávali a nechávali postupně vyvstat náladu tekutého, vodnatého živlu. Cílem bylo sochařsky zachytit pocit, náladu.

Co bude s výslednými díly dál?

Výsledná díla buďto zůstala ve škole a budou vystavena pro ostatní, nebo si je účastníci odnesli i domů. Je to různé. Jak kdo chtěl. Někteří byli tak motivováni, že si na dokončování chtěli ještě doma pokračovat a doma si to umělecké dílo i vystavit.

Co Vás v průběhu semináře překvapilo a co potěšilo?

Potěšil mě především celkový zájem a nasazení. A překvapila mě schopnost účastníků trpělivě a pečlivě modelovat náročnější tvarové přechody. U některých pokročilejších objektů, které jsme modelovali se objevují plynulé přechody mezi vypouklými a dutými tvary. Objevuje se tam tak zvaná dvojitě přetočená plocha. Její vymodelování vyžaduje nejenom trpělivost, ale také schopnost pozorovat. To většina účastníků po dvoudenní práci zvládla. Na dalších seminářích to budeme znovu procvičovat a prohlubovat.

Jaké další semináře nás čekají?

 • Práce se základními goetheanistickými tvary. Procvičování dutých a vypouklých
  tvarů. Procvičování plynulých přechodů dutého a vypouklého v plochém reliéfu.
 • Práce se základními goetheanistickými tvary. Procvičování dutých a vypouklých
  tvarů. Procvičování plynulých přechodů dutého a vypouklého v prostorovém objektu.
 • Práce s rozvinutějšími goetheanistickými tvary. Procvičování dutých a vypouklých
  tvarů. Procvičování plynulých přechodů dutého a vypouklého v prostorovém objektu. Kultivování schopností tvarově zpracovávat dvojitě přetočené plochy.
 • Práce s náročnějšími goetheanistickými tvary. Procvičování dvojitě přetočených,
  dutých a vypouklých tvarů. Procvičování plynulých přechodů dutého a vypouklého
  v prostorovém objektu. Kultivování schopností tvarově zpracovávat dvojitě přetočené plochy.
 • Práce s náročnějšími goetheanistickými tvary. Procvičování proměny navazujících
  tvarů (metamorfózy) a dvojitě přetočených, dutých a vypouklých tvarů. Procvičo-vání plynulých přechodů dutého a vypouklého v několika na sebe navazujících objektech. Kultivování schopností tvarově zpracovávat dvojitě přetočené plochy a tvarové návaznosti skupiny objektů.

Více informací o našem průvodci

Akad. arch. Oldřich Hozman vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor architektura. Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou. V letech 2012 až 2016 studoval a byl lektorem geometrie a perspektivy na Akademii anthroposofické umělecké terapie Rafael v Bratislavě pod vedením Jany Koen.