Měsíční slavnost

Měsíční slavnost nám umožňuje se potkat jako celá škola v určitém pravidelném rytmu a navzájem sdílet prožitky z probíhající výuky a inspirovat se. Malí se tak dozvědí, co právě řeší ve výuce starší a naopak. Celou školu to více stmelí a propojí.

V letošním roce z důvodu epidemiologických opatření probíhá slavnost ve dvou částech. Děti z 1., 3., 5. a 7. třídy představily svá vystoupení minulý týden v pátek.

Tento pátek 22. října se bude konat vystoupení dětí z 2., 4., 6. a 8. třídy.

Měsíční slavnost má důležitý pedagogický význam. Děti si navzájem v rámci uměleckých vystoupení představují ukázky z aktuální výuky. Mladší tak vidí, kde budou za rok, dva. Inspiruje je to a posiluje jejich vůli. Těší se, že jednou budou také jako jejich starší spolužáci, ke kterým nyní vzhlíží.

Neméně důležitý je společenský význam. Tradičně je totiž slavnost otevřená také rodičům, sourozencům a veřejnosti. Koná se pro všechny třídy společně. Letošní slavnost se z důvodu epidemiologických opatření bohužel koná pouze za účasti dětí a pedagogů.

Protože bychom s Vámi rádi tuto výjimečnou akci sdíleli, zprostředkujeme Vám alespoň část z vystoupení lichých i sudých tříd zde ve fotografiích.

Fotogalerie z vystoupení 1., 3., 5. a 7. třídy