Umění v epochových sešitech

Waldorfská pedagogika považuje každého žáka za jedinečného. Stejně tak je jedinečná i každá třída, její pedagog nebo okamžik výuky. Vyjímkou nejsou ani materiály a podklady používané k výuce. Ve waldorfských třídách proto prakticky nepotkáte učebnice, které jsou pevně zformované a univerzální a nesplňují tak potřeby waldorfské pedagogiky. Místo učebnic používá žák pro daný předmět sešit, jehož obsah spoluvytváří. A vznikají tak doslova umělecká díla.

Sešity jsou výtvarně a esteticky jedinečné

V sešitech se totiž vždy dbá na vysokou estetickou úroveň. Nejde jen o prostý text, ale i úhlednost písma, obrázky a celkový umělecký dojem. Práce na sešitu je tak pro žáky také praktickou výtvarnou a estetickou činností. Typickým znakem bývá používání barevného orámování stránky voskovými bločky.

Texty v sešitu jsou do velké míry společné pro celou třídu. Míra individualizace zápisu se zvětšuje s vyššími ročníky. Sešity jsou pečlivě kontrolovány, aby byly správně fakticky i pravopisně.

Propojení žáka s vyučovanou látkou

Pečlivým zápisem látky do sešitu výukový proces končí. Předcházejí mu fáze, jejichž smyslem je propojení žáka s vyučovanou látkou po stránce intelektuální, emoční i fyzické. Pro fyzické zapojení žáků jsou ve výuce využívány experimenty a pohybové aktivity. Emočně žák prožívá fyzické činnosti a zejména živé vyprávění, intelektuálně se pak zapojuje při myšlenkovém pochopení pojmů a vztahů. Zápis do sešitu je ukončením procesu „výkladu“ látky. Žáci se k sešitům vrací v rámci opakování a učení se doma.

Učebnice ve waldorfské škole jsou vzácné

Ale i na učebnice ve waldorfské škole občas narazíte. Waldorfský učitel při přípravě výuky čerpá z mnoha zdrojů. Je pouze na něm, aby zvolil pro danou situaci a třídu optimální program. Jedním ze zdrojů tak mohou být i učebnice. Nejčastěji jsou z nich využívány části sloužící k procvičení základních témat v cizích jazycích, matematice a češtině, a to zejména u žáků z vyšších ročníků.