Velikonoční jarmark

V sobotu byl u nás Velikonoční jarmark a naše škola doslova rozkvetla. Všude to vonělo a ve vzduchu se vznášeli ptáci. Byli krásní, ale papíroví, a tak nezpívali. O to víc zpívaly naše děti a maminky. Maminky doslova naladily naše chuťové pohárky. V hudebním vystoupení Zlonické menu nás seznámily s recepty ze zápisků Dvořákovy přítelkyně Terezie Liehmanové. Tatínkové si zase připravili pro děti japonskou loutkovou pohádku Kouzelný vějíř. Pro ty starší čtvrťáci uspořádali cirkusové představení a školičku žonglování. Sedmáci nás ve svém divadelním představení zavedli do hradu, kde straší. Pro všechny byly na jarmarku dílničky, kde bylo možné si uplést třeba pomlázku, namalovat dřevěné hračky nebo vyrobit svíčku.

Těší nás, že jsme na našem velikonočním jarmarku mohli přivítat místostarostku pro školství Marianu Čapkovou a Marii Kubíkovou, vedoucí odboru školství. Mariana nás informovala, že má za úkol na dubnové zastupitelstvo předložit záměr samostatné waldorfské školy na Vlastině.

Pokud vše dobře dopadne a zastupitelé záměr podpoří, promění se naše detašované pracoviště na waldorfskou základní školu.