Rytířská slavnost

V pátek 2.10. 2020 vstávali sedmáci opravdu brzo. Již v 6:15 se setkali v obci Žebrák a společně se vydali vstříc vycházejícímu Slunci na hrad Točník. Na děti ve středověkých šatech, s meči a štíty, zde čekaly rytířské zkoušky ve slově, tanci, boji a hudbě. 

„Proč přicházíte?“, ptáme se. „Abychom hledaly cestu!“ odpověděly děti. A děti skutečně na takové cestě byly, na cestě k dospělosti. Rytířská slavnost se koná tradičně v 6. třídě v návaznosti na výuku středověku v dějepisu. V tomto věku si děti vytvářejí postoje k sobě navzájem, názory na věci, situace, okolnosti, které je obklopují a které prožívají. Vytvářejí si ideály, které následují a nemusí být vždy správné.

Jaké ctnosti zdobí pravého rytíře, děti už věděly. Je to PRAVDIVOST, ÚCTA, ČEST, SÍLA JASNÉHO MYŠLENÍ, ODVAHA, SOUCIT, VĚRNOST, LÁSKA. Naučily se to v průběhu celého školního roku, kdy se na slavnost připravovaly. Při výrobě vlastního meče prokázaly svou zručnost a vytrvalost. Při nácviku šermu se naučily disciplíně a sebeovládání. Moudrosti a sebepoznání se učily při výrobě osobního erbu a skládání básně. Kráse a lásce při tanci a hudbě.

Proto bez bázně a s důvěrou v sebe sama děti teď králi odpověděly: “ano”. Symbolicky tak potvrdily, že jsou připravené vydat se na cestu k dospělosti. Před králem a královnou děti přednesly báseň, zatančily středověký tanec, utkaly se v šermířském souboji a zazpívaly a zahrály sborovou píseň. 

Všechny děti  byly úspěšně pasovány na rytíře a zavázaly se respektovat rytířské ideály na své budoucí cestě životem. Přestože je tento akt symbolický, děti jej berou velmi vážně. Doufáme, že jim tento závazek skutečně vydrží. Celá slavnost vyvrcholila zpěvem svatováclavského chorálu v podání rodičů a pravou středověkou hostinou. 

Rytířská slavnost má na škole již 11letou tradici. Vždy je pro děti velkým zážitkem.  V tomto roce z důvodu pandemie COVID 19 si šesťáci museli na slavnost počkat až na začátek sedmé třídy. Jsme moc rádi, že jsme mohli akci uskutečnit a děkujeme všem rodičům, pedagogům, ale i žákům, kteří s velkým nasazením připravili tento velkolepý zážitek.