Podporujeme otevřený dopis AWŠ

Asociace waldorfských škol (AWŠ) připravila a zaslala vládě otevřený dopis, ve kterém požaduje zachování prezenční výuky na základních a středních školách a větší autonomii škol při volbě hygienických opatření, která umožní školám zohlednit specifika vzdělávacího programu na škole.

Asociace upozorňuje na negativní důsledky některých opatření zavedených proti šíření COVID 19.  V důsledku nošení roušek děti i pedagogové zažívají každodenní poruchy koncentrace, bolesti hlavy, dechové potíže. Nošení roušek navíc zásadně snižuje kvalitu výuky a likviduje sociální funkci školy.

Asociace varuje, že pokračování současných opatření ve školách, či dokonce jejich zpřísnění může vést k poškozování fyzického, duševního i sociálního zdraví dětí.

Rádi bychom tímto jménem našeho spolku rodičů vyjádřili plnou podporu a souhlas se zněním tohoto dopisu.

Otevřený dopis v plném znění najdete zde.