Proč dát děti na waldorfskou školu

Mgr. Lucie Vaishali Vaculíková, třídní a odborná učitelka Aj, HV v naší waldorfské škole, popisuje své pedagogické zkušenosti a také rodičovské s waldorfskou pedagogikou. Obě její děti prošly waldorfským vzděláním.

Waldorfská škole motivuje děti ke zvídavosti a zájmu o učení

Jak waldorfská pedagogika působí, jsem mohla sledovat u svých dětí a dětí mých kamarádů. Do školy chodily vždycky rády. Sami od sebe se zajímaly o mnoho dalších věcí. Například moje dcera se v páté třídě sama od sebe naučila řadu dalších názvů rostlin, nejen ty, o kterých se učili.  Pořídila si klíč k určování druhů. Chodila po louce či lese a nadšeně nacházela další a další rostlinky. Když pletli ponožky, neupletla jen ty jedny požadované, ale pro celou rodinu! Můj syn se zase naučil všechna hlavní města států podle atlasu. Oba hodně četli, hráli na hudební nástroje, sportovali a chodili do přírody. Ví, co chtějí a jsou zdraví a spokojení. Dceři je dnes devatenáct let a chystá se na studium na filosofické fakultě. Syn je v prvním ročníku waldorfského lycea a když nemohl kvůli karanténě do školy, byl hodně zklamaný.

Waldorfská škola dokáže děti skvěle připravit na život

Nevede děti k biflování neužitečných seznamů informací, ale k pochopení významu a souvislostí. Děti doslova prožívají výuku na vlastní kůži a své znalosti prakticky okamžitě využívají v praxi.Tak například v matematice ve třetí třídě hrajeme hru na obchod. Nejprve děti do školy několik týdnů nosí krabičky z různých výrobků. A pak to vypukne! Někdo je prodavač, někdo kupující, někdo inspektor. Měli jsme prodejnu zdravé výživy, prodejnu knih a prodej potravin. Každý den se děti střídaly. Učily se sčítat pod sebou, když prodávaly více zboží a odčítat pod sebou, aby vrátily správný počet peněz. A na jarmarku hned mohly mít vlastní stánek a prodávat zboží, které vyrobily. Za utržené peníze jsme si mohli koupit něco do třídy, ale též někomu pomoci.  Další příkladem jsou referáty. Od malička děti vedeme ke kultivaci jejich mluveného projevu. Mluvíme na ně spisovně a používáme krásnou češtinu. Od čtvrté třídy probíhají první referáty, které se vždy vážou k probírané látce. Děti vždy dostanou zpětnou vazbu od ostatních dětí, co se jim líbilo a na co si příště mají dát pozor. Pak takovémto každoročním tréninku pak děti nemají problém si v 8. třídě stoupnout před plný divadelní sál a prezentovat svoji ročníkovou práci. Dvacet minut mluví a deset minut odpovídají na otázky. A to už je veliká dovednost!

Přináší dětem to, co v daném věku potřebují

Waldorfská pedagogika respektuje psychologický a fyziologický vývoj dítěte. V prvním sedmiletí děti zažívají, že svět je dobrý a učí se především nápodobou. Proto v první třídě prožívají děti výuku primárně skrze pohádky a příběhy. Ve druhém sedmiletí, které trvá zhruba do puberty, prožívají děti, že svět je krásný. V dětech se probouzí přirozená motivace objevovat svět, jeho přírodní a světové zákonitosti.Tím, že děti bereme takové, jaké jsou a snažíme se v nich rozvinout jejich schopnosti a dovednosti, proubouzíme v nich neutuchající zájem o vše kolem nich. Nehodnotíme, nekritizujeme. Nic není špatně a učíme se i na vlastních chybách. To platí jak pro děti, tak pro učitele.

Waldorfská škola rozvíjí děti po všech stránkách

Nad rámec povinného rozsahu výuky, který definuje Rámcový vzdělávací plán, mají děti řadu předmětů, projektů a aktivit, které je rozvíjejí jejich sociální dovednosti a umělecko-řemeslné kompetence. Děti pletou, šijí, obdělávají pole a pečou chleba nebo namalují obraz či si vyrobí židli. Všechny waldorfské děti umí krásně zpívat a hrát na flétnu. Waldorfská škola dává všem velmi vysoký základ ve všeobecném rozvoji, díky kterému jsou děti samostatné a zdravě sebevědomé.

Jak připraví waldorská škola na přijímací zkoušky na střední školy?

Většina žáků se dostane tam, kam chce. Podstatná část se hlásí na návazné waldorfské pražské lyceum. Ostatní míří zpravidla na jiné střední školy – gymnázia, průmyslové školy a samozřejmě na umělecké školy, ale i jiné. Důležité je, že naši žáci vědí, kam chtějí dále směřovat. Právě o to se na naší waldorfské základní škole snažíme.