PhDr. et Mgr. Jan Boněk

Ve waldorfských třídách ZŠ Dědina působím již několik let jako odborný učitel dějepisu na druhém
stupni. Waldorfskou pedagogiku jsem poznal před více než dvaceti lety a od té doby se stala
pevnou součástí mého života. Setkání s dětmi v rámci dějepisných epoch je pro mne velkým zážitkem a vždy novou výzvou a učení je tak vlastně vzájemné.