Kruh důvěry

Kolegium WT si klade za cíl vstřícně komunikovat s dětmi i rodiči. V některých citlivých či mimořádných případech může být využití běžných postupů řešení nesnadné či nemožné. V takových případech lze využít Kruhu důvěry. Kruh důvěry byl vytvořen za účelem poskytnutí pomoci při řešení problémů či situací ve vztazích mezi učiteli, zaměstnanci školy, dětmi či rodiči, vyžadujících citlivý a důvěrný přístup. Kruh důvěry zaručuje, že se předloženým problémem budou zabývat lidé zcela odpovědně a nezaujatě, při zacho-vání důvěrnosti sdělených informací.

Kruh důvěry aktuálně tvoří níže uvedení zástupci kolegia, kteří jsou pro Vás k dispozici na níže uvedených kontaktních telefonech či e-mailech. Členové Kruhu důvěry se budou svědomitě zabývat Vašimi dotazy, připomínkami či problémy.  Cílem Kruhu důvěry je vyhledat uspokojivé řešení problému. Pokud to v určitých případech není možné, budou otevřeně sděleny důvody, případně navrženy jiné možné přístupy nahlížení na danou věc. Člen Kruhu důvěry může, po dohodě, přizvat ke spolupráci další kolegy, odborníky, pana ředitele a podobně, samozřejmě při zachování důvěrnosti sdělení.

Jméno členaE-mailTelefon
Helena Kottová777 228 616
Jan Boněk
Dagmar Čížková  
Lenka Kettnerová
Pavel Mimra
Iva Ashira Bečvářová