Měsíční slavnost

V pátek jsme měli možnost nahlédnout do výuky v jednotlivých třídách. Co právě probírají? A co nejvíce zaujalo samotné děti? To nám ukázaly samy na Měsíční slavnosti. Každé vystoupení mělo osobitou uměleckou formu. Na programu bylo pásmo o Noemově arše, představení o výuce slovních druhů, hudební vystoupení, které sedmáci tematicky spojili s epochou zámořských objevů a další. Děti se vzájemně inspirovaly. Menší objevovaly, co je čeká v dalších letech. Starší se učili trpělivosti a podpoře. Měsíční slavnost naše děti vzácně spojí.