CO NOVÉHO PŘINESE ŠKOLA PRVŇÁČKŮM?

Pro prvňáčky je vstup do školy krokem do neznáma. První třída je světem plným objevů, novinek a změn. Některým se věnujeme v tomto článku. Dozvíte se také, jak můžete svého prvňáčka jako rodič podpořit na této objevitelské cestě.

Co je v první waldorfské třídě jinak oproti školce?

První třída přináší dětem úplně novou atmosféru. Zatímco ve školce mají prakticky všechny aktivity a setkání podobu volné hry, nevadí přitom, že děti aktivity nedokončují, nedovedou je k výsledku, skáčou od jedné činnosti ke druhé, ve škole na ně čeká více řízených aktivit. Děti se budou postupně učit posilovat svoji vůli a dotahovat svou práci k výsledku, budou se učit spolupracovat i pracovat samostatně, rozvíjet své sociální a další kompetence. Hry v první třídě, ale určitě chybět nebudou, ani dostatek pohybu. Vyučování ve waldorfské třídě je živé, je prostoupeno pravidelným rytmem, kdy se střídá radostný pohyb s klidnou soustředěnou prací.

Na co se děti mohou těšit v rámci výuky 1. třídy?

V prvním školním roce se děti seznamují se světem praobrazů prostřednictvím pohádek a příběhů. Objevují přitom písmena, samohlásky a souhlásky, základní početní operace, také přímky a křivky v rámci kreslení forem. Také hodně cvičí paměť recitací básní, zpěvem písní, hrou na flétnu. Aktivity v první třídě budují u dětí základy pro budoucí rozvoj a poznání. Proto většina spočívá v praktických činnostech, v pohybu a radosti, v rytmických aktivitách (tleskání, dupání, skákání, házení), říkankách, písních, tancích. Platí, že obratnost rukou a nohou, ale i prstů a mluvidel se v budoucnosti promění v obratnost myšlení. Tu později dětí využijí třeba při matematice. Děti se mohou těšit na velkou spoustu zážitků, protože prožitek přichází ve waldorfské pedagogice vždy jako první, teprve poté se děti dostávají k informacím a znalostem, aby problematiku pochopily.

Jak mohou podpořit svého prvňáčka rodiče?

Škola pro dítě je novým světem plným objevování. Dítě si utváří a ukotvuje nové návyky. Objevuje nový rytmus dnů, týdnů a měsíců. Poznává nové hranice a vytváří sociální vazby. Pro některé děti je tento proces náročný a delší. Rodiče mohou dětem přitom významně pomoct. Důležité jsou například včasné příjezdy do školy, aby měly děti dost prostoru se na výuku naladit a trávit také čas se svými kamarády. Důležité je také děti nezahlcovat otázkami, co ve škole zažily apod. Dítě samo o sobě nemá potřebu to sdílet. Potřebuje svůj čas, aby všechny nové vjemy strávilo. Je důležité proto důležité dětem citlivě organizovat volný čas tak, aby jim zůstalo dost prostoru pro odpočinek a vydechnutí. Stejně jako trávíme jablko, je třeba strávit i zážitky. První školní rok je zážitky doslova nabitý. Pokud dítě dostatečně neodpočívá, může dokonce onemocnět. Je to přirozená obrana organismu.

Oproti školce jsou činnosti a aktivity ve škole vedené z vůle dítěte, jsou směřovány k dokončení a určitému výsledku. Děti se postupně učí se svou vůlí pracovat. Je přitom důležité, aby vůli vědomě posilovaly. Rodiče jim přitom mohou pomoct, když jim dají drobné úkoly a odpovědnosti. Je přitom důležité, aby se pravidelně opakovaly a dítě si na ně muselo samo vzpomenout. Může se jednat třeba o přípravu příborů, vysypání koše nebo srovnání bot v botníku. Dítě tak posílí svou vůli a ještě Vám pomůže doma s úklidem.

Co dalšího by měl vědět rodič prvňáčka ve waldorfské škole? Kde může čerpat informace?

Vstupem do waldorfské školy se rodiče stávají součástí nové třídní komunity, spolu se svým učitelem, dětmi a ostatními rodiči, ale také širší komunity celé školy. Rodiče by měli mít na paměti, že je na nich, aby tuto komunitu společně budovali a rozvíjeli. Je to jako manželství – je třeba o ně pečovat. Pak jeho členům poskytne možnost růstu a přinese mnoho radosti.

Aby rodič mohl být komunitě i dítěti oporou, je přínosem, když sám usiluje o hlubší poznání a pochopení waldorfské pedagogiky. Může přitom využít řady publikací, které jsou dostupné např. Výchova ke svobodě – Pedagogika Rudolfa Steinera nebo časopis Člověk a výchova vydávaný Asociací waldorfských škol.

Zdroj:

  • Rozhovor s třídní učitelkou 1.D ve školním roce 2023/2024 Pavlou Bejšákovou
  • Rozhovor s třídní učitelkou 1.D ve školním roce 2022/2023 Janou Vyskočilovou https://www.waldorfdedina.cz/na-co-se-mohou-prvnacci-ve-skole/