Ze zrna chléb

V období kolem devátého roku, tzv. „rubikonu“, prochází děti proměnou, pohlížejí na svět jinak, mnohem vědoměji než dříve. Začínají je zajímat životní souvislosti. Dětské „já“ se postupně rozvíjí a sílí, stejně jako když semínko vykukuje ze země a pomalu roste v silný klas. Právě v tomto období pracují děti na projektu „Ze zrna chléb“. V rámci tohoto projektu procházejí a na vlastní kůži prožívají postupně všechny činnosti, které předcházejí upečení chleba. Ještě jako třeťáci nejprve změřili pole, poté ho zorali, uvláčeli branami a zaseli žito. V létě během prázdnin jsme společně i s rodiči sklidili. Obilí se pokosilo a svázalo do snopů. Už jako čtvrťáci pak obilí vymlátili, vytřídili zrno od plev a ve třídě pak o přestávkách mleli na ručních mlýncích. Když měli namleto, upekli výborné domácí chleby, o které se podělili se všemi žáky i zaměstnanci školy.