If you have a panic disorder, you get intense, sudden panic attacks. These attacks often feature stronger, more intense feelings than other types of anxiety disorders ativan online on https://anxiolyticsinfo.com.

Školní akademie

Školní rok se vždycky končí velkou slavností – Akademií celé školy. Bývá to v sobotu a každá třída si připraví malé vystoupení. První třída nacvičila pohádku „Řemeslo má zlaté dno“, ke které mají všichni žáci silný vztah. Proč? Touto pohádkou jejich paní učitelka zahájila úplně první školní den… Tímto obloukem se na konci první třídy završilo jejich celoroční snažení. A jak se to povedlo? Posuďte sami… Prozradit vám mohu jen, že nácvik celého vystoupení probíhal ve veselé a příjemné atmosféře. Doma si děti připravily povedené kostýmy a na své první velké vystoupení se již nedočkavě těšily…

Na úryvek z akademie se můžete podívat zde.