Michaelská slavnost

Na podzim, koncem září se ve waldorfské škole na Dědině koná tradiční Michaelská slavnost. Rodiče první a druhé třídy připraví pro své děti stezku odvahy. Koná se ve Hvězdě a děti postupně, jedno po druhém prochází vyznačenou cestou. Žák dostane korunu, plášť a meč a jde ztichlou oborou Hvězda pro jablíčko ke dračí sluji, kde je taková zvláštní atmosféra, že i dospělí mají respekt a takový zvláštní pocit podobný strachu… Odpoledne je pak celoškolní Michaelská slavnost, která probíhá venku v okolí školy. Učitelé a rodiče si chystají pro žáky různé disciplíny, kde si mohou děti vyzkoušet svoji odvahu a obratnost. Jsou zde stanoviště typu přejít po laně, chůze na chůdách, sáhni si na oheň, střílení z luku… Deváťáci zajišťují občerstvení. Výtěžek z akce jde na pomoc waldorfským školám po celém světě, kdy se podporují lepší podmínky pro vzdělávání dětí tam, kde je to potřeba (tzv. WOW day = „waldorf one world“). Také se prodávají tzv. „štestíčka“, která vyrábí žáci z vyšších tříd. Jsou to zalepené obálky, do kterých děti nanosí různé drobnůstky a prodávají se pak jako taková překvapení. Celá akce je velmi oblíbená. Zveme na ni i děti z klasické části školy a všichni si to vždycky moc užijí!