Adventní jarmark

Adventní jarmark zahajuje tradičně pořádající třetí třída. Třeťáci si připravili pět skladeb. Úvodní píseň „Bim, bam“ svolávala všechny opozdilce. Následovala židovská skladba „Lo, yisa goy“, kde si žáci poprvé vyzkoušeli vícehlasé zpívání v kánonu. Třetí skladba „Panna na oslu jede“ byla těžká rytmicky, ale třeťáci to zvládli skvěle! Ve čtvrté skladbě „Je nám tu zima“ vystoupilo několik odvážných třeťáků a zpívali sólové ostinato. Nakonec zazněla skladba „Zvoňte zvony“, kde nakonec zazněly zvonky a zvonečky a přivítaly tak adventní období.

Poslechněte si část vystoupení zde.