Závěrečná akademie

Na závěrečné akademii se loučíme se školním rokem a s našimi deváťáky, na které čeká po prázdninách střední škola. I letos si pro nás děti připravily řadu divadelních, hudebních i tanečních vystoupení. Děti si celou akci také moderovaly. Na akademii nechyběl ani šermířský turnaj, na který zavítal i pan král Mojmír, aby pasoval dva nové rytíře ze 6.D.

Společně jsme oslavili minus 3 leté narozeniny naší školy. Už v září 2027 budeme mít naši školu. Připomněli jsme si, jaký kus cesty jsme ušli a kolik úsilí bylo třeba. Do vtipné scénky, kde jsme společně tahali řepu – naši samostatnou školu – se zapojil i pan starosta, rytíř Jakub ze Stárků.

Nakonec jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Všichni se dostali na střední školu podle svého přání a budou pokračovat v oboru, který je zajímá a těší. Jsme na všechny moc hrdí.