Zelená učebna

Díky společnému úsilí rodičů a pedagogů byl ve školní zahradě vybudován krásný altán, doplněný stolem a lavicemi organických tvarů pro výukové a herní aktivity s dětmi. Pod vedením zahradního architekta Andyho Jonese byly vytvořeny bunkry, balanční prvky a umělé kopečky, které se později staly dobrým podkladem pro vodní kaskády. Jejich významnou součástí jsou tzv. flowformy, které v kaskádách vytvářejí pravidelný rytmus. Krom toho lákají včely a hmyz, který má v místní vyprahlé krajině problém najít zdroj vody.