Bc. Pavel Mimra

Na waldorfské části ZŠ Dědina pracuji s dětmi v dílně, kde si osvojují základy práce se dřevem a mědí. Je-li třeba, vyučuji i další předměty, jako například fyziku a chemii. Kromě Pedagogické fakulty jsem také vystudovaný sklář technolog, vyučený elektrikář a mám praxi ve stavebních řemeslech. Díky svým životním zkušenostem jsem přesvědčen, že řemeslná i obecná zručnost je pro vývoj dítěte velmi důležitá. Učí děti, kromě vlastní práce, také představivosti, vidění krásy a výtvarné kreativitě, schopnosti plánovat a řešit neočekávané potíže. Také v nich rozvíjí vůli dokončit započatou práci, ať už je úkolem nebo zálibou. Přináší člověku v tomto směru jistou nezávislost. Byl bych rád, kdyby škola, spolu s rodiči, vychovávala z dětí dobré lidi, kteří chtějí žít s ostatními v úctě a zajímají se o společný život okolo sebe i ve světě tak, aby byl dobrý a přinášel co nejméně bolesti.