Mgr. Lenka Kettnerová

S waldorfskou školou na Dědině jsem svázána od jejích počátků, nejdříve jako matka a posléze jako pedagog. Na škole jsem většinu času pracovala a pracuji jako třídní učitelka. Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu UK, pedagogický směr matematika – zeměpis. Vždycky mne bavilo učit tak, aby vyučování děti zajímalo. A to mi waldorfská pedagogika zcela poskytla. Ve školním roce 2023/2024 jsem třídní učitelkou 8.D.