Ing. Jana Plachetková

S waldorfskou pedagogikou jsem spojena 25 let jako maminka a 7 let jako pedagog.  Už jako malá holka jsem toužila být paní učitelkou, stejně jako moje maminka. Cesty osudu mne ale nejprve zavedly ke studiu ČVUT, fakulty stavební. Tento krok pak ovlivnil i můj profesní směr. Po narození třetí dcery  jsem začala studovat waldorfský seminář Tomáše Zuzáka, který mi otevřel nový pohled na svět. Otevřel mi mimo jiné nový pohled na mé děti. Pohled plný vděčnosti, lásky, důvěry, nadšení, radosti, obdivu, touhy po pozorování a objevování všeho nového, tedy všeho toho, čeho se mi doposud nedostalo. Waldorfská pedagogika mne oslovila svou moudrostí, hloubkou, smysluplností, návazností, propojeností, tvořivostí, uměleckostí, sociálností. Tím, jak promyšleně přichází k dětem ve správný čas ta správná věc.  Ve škole je mi dobře nejen mezi dětmi, ale i v láskyplném, nápomocném a inspirativním prostředí kolegů.