Helena Kottová

Na naší škole pracuji již 20 let jako hospodářka waldorfských tříd. Mou náplní práce nejsou jen administrativní činnosti spojené s chodem waldorfské části školy, ale i, a to zejména, péče o naše děti, rodiče a kolegy, aby rády chodily do školy, aby se měli vždy na koho obrátit a aby mohli dobře a komfortně vykonávat svou práci… Je mi ctí, že mohu pracovat se svými kolegy!